Datum: (2006 dagen oud)
Bedrijf:
PR: Presstige Public Relations & Marketing Communicatie

Aldfaer nog steeds meest gebruikte genealogische computerprogrammaUit een onlangs onder haar leden gehouden enquête is duidelijk geworden dat het open source genealogische computerprogramma Aldfaer nog steeds het meest populair is onder Nederlandse genealogen.

Van de respondenten (N=355) gebruikt 38,3 procent dit gratis computerprogramma. Op de tweede plaats eindigde GensDataPro (15,8 procent) en Pro-Gen staat met 11,8 procent op de derde plaats.

Cees Heystek, voorzitter van HCC!genealogie vindt de uitkomst niet vreemd. “Veel mensen hechten waarde aan een open source oplossing te meer omdat men redelijk eenvoudig met de ontwikkelaars kan communiceren over eventuele verbeteringen en aanvullingen”. Als nadeel vindt hij dat het wel eens wat langer kan duren eer een voorstel tot verbetering of aanvulling wordt gehonoreerd omdat de groep ontwikkelvrijwilligers eerst onder elkaar moet uitmaken of zo’n voorstel bijdraagt tot de effectiviteit of verbetering van het programma. “GensDataPro daarentegen is een programma waarvoor betaald moet worden. Daarnaast wordt het uitgegeven onder de vlag van de NGV, een binding die niet iedere gebruiker prettig vindt”.

Los van deze bevindingen leverden de leden ook commentaar op de inhoud van de bijeenkomsten die de interessegroep organiseert, alsook de locaties waar deze worden gehouden. “Dat levert ons zeer nuttige informatie op en denken we met deze input beter in kunnen spelen op de wensen die er bij onze leden leven”, bevestigt Leonard van Kessel, secretaris van HCC!genealogie en o.a. verantwoordelijk voor bijeenkomsten. Andere onderwerpen die werden genoemd zijn: ‘hoe gegevens in boekvorm te publiceren’, digitaal zoeken, hoe bronnen te ontsluiten, advies bij het vastlopen van een onderzoek, oud schrift en meer van dit soort onderwerpen.

Interessegroep Genealogie
De Interessegroep Genealogie van HCC is een levendige groep die adviseert over bijvoorbeeld genealogische softwarepakketten en de mogelijkheden van internet op dit gebied. De groep biedt een omvangrijk netwerk om kennis en ervaringen uit te wisselen en geeft cursussen door heel het land. Daarnaast exploiteert zij een tweetal websites: de nieuwssite http://genealogie.hcc.nl en www.stamboom.nl

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Nadere informatie omtrent het bovenstaande wordt u gaarne verstrek door Cees Heystek, voorzitter HCC!genealogie die via 0416 279 373 is te bereiken en/of door Leonard van Kessel, secretaris die bereikbaar is via 078 673 21 89 of l.p.v.kessel@hccnet.nl

Mookhoek, 21 januari 2013

secretariaat hcc!Genealogie
Mookhoek 85, 3293 AD Mookhoek
l.p.v.kessel@hccnet.nl