Datum: (2041 dagen oud)
Bedrijf:
PR: Franssen Communicatie

Mobiele applicatie brengt risico’s in kaart voor ambulante zorg

Hesticare bouwt in opdracht van De Waerden app voor Blackberry met InterSystems Ensemble als integratieplatformUtrecht,  december  2012—Ambulante medewerkers van zorginstelling  De Waerden in Noord-Holland  beschikken sinds kort over een app waarmee zij snel en gemakkelijk onderling informatie kunnen uitwisselen over risicogevallen.

De ontwikkeling van deze app is het resultaat van een partnerovereenkomst  gesloten tussen InterSystems Corporation,  wereldwijd toonaangevend in software voor de zorgsector, en HestiCare uit Elst in Gelderland. HestiCare maakt innovatieve oplossingen voor zorginstellingen in geheel Nederland. Één daarvan is De Waerden in Heerhugowaard een professionele dienstverlener aan mensen met een beperking in de provincie Noord-Holland ten noorden van Amsterdam.

De diensten van De Waerden variëren van het bieden van: gezinsondersteuning, begeleid wonen, ambulante begeleiding, dagactiviteiten voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, alsmede volwassenen met een verstandelijke beperking. De instelling opereert vanuit 25 vaste locaties. De ruim 470 zorgmedewerkers van de instelling worden ondersteund vanuit een centraal bureau in Heerhugowaard.

Apps for Care ontwierp voor De Waerden een app, een datamodel en een dashboard (web) voor het in kaart brengen van de kans op ongeplande zorg. Met deze oplossing kunnen ambulante medewerkers (persoonlijk begeleiders) van De Waerden via hun BlackBerry actuele informatie over bijzondere omstandigheden van hun eigen cliënten op een gestructureerde wijze overal en altijd registreren. Via een dashboard kunnen medewerkers van De Waerden in de bereikbaarheidsdienst anticiperen op hoe te handelen bij bekende risico’s. Oproepen van cliënten worden door de bereikbaarheidsdienst geregistreerd en via de app aan de persoonlijk begeleider teruggerapporteerd. In het dashboard is ook in één oogopslag te zien welke medewerker in de bereikbaarheidsdienst in geval van nood het snelst bij de cliënt kan zijn.

De app is via InterSystems’ integratieplatform Ensemble gekoppeld aan het EPD (Elektronisch Patiëntendossier) en aan andere bronregistraties zoals de pandcodetabel, kostenplaatsen en het personeelssysteem van De Waerden. Voor het bouwen van de app en het dashboard zocht De Waerden contact met InterSystems’ partner HestiCare.

Met wereldwijd enige duizenden zorginstellingen als gebruiker is Ensemble en de onderliggende database Caché een de facto standaard als het gaat om de uitwisseling van data tussen nieuwe en bestaande applicaties voor de zorgsector.  Ensemble voorziet in een reeks standaard koppelingen en biedt tevens de mogelijkheid nieuwe, beveiligde connecties te ontwikkelen. Ook De Waerden is bezig om stapsgewijs meer informatie uit de backoffice voor andere toepassingen beschikbaar te  maken en nieuwe software modules direct te koppelen met de backoffice.

Over De Waerden
De Waerden is een professionele dienstverlenende organisatie voor mensen met een beperking in Noord-Holland. Wij zorgen ervoor dat mensen met een beperking kunnen wonen en werken op een manier die bij hen past. Kenmerkend voor ons is een veelzijdig cliëntgericht dienstverleningsaanbod, kleinschalig georganiseerd en regionaal ingebed

De zorg- en dienstverlening van De Waerden is vooral gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Dit kunnen kinderen, volwassen of ouderen zijn. Ook begeleiden wij gezinnen waarvan één of beide ouders een verstandelijke beperking heeft.

De Waerden biedt tevens ondersteuning aan mensen met andere beperkingen, zoals aan kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum en aan mensen bij wie een dubbele diagnose is vastgesteld. Bijvoorbeeld een verstandelijke handicap en verslavingsproblematiek.

Voor meer informatie: www.dewaerden.nl

Over HestiCare
Organisaties in de zorg zullen nieuwe technologiën moeten inzetten om zorg van hoge kwaliteit blijvend betaalbaar te kunnen aanbieden. Dat kan door deze technologie modulair in te zetten en onderdeel te maken van het zorgproces.

HestiCare wil mensen helpen om op een zo prettig mogelijke manier, zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Tegelijkertijd wil HestiCare zorgaanbieders ondersteunen het zorgproces te verbeteren. Om deze missie te realiseren, zet HestiCare haar kennis en kunde in.

De drie pijlers die HestiCare inzet om haar missie te realiseren zijn:

  • Kennis van en ervaring met het Zorgproces
  • Verstand van innovatie
  • Fascinatie voor techniek

Voor meer informatie: www.hesticare.com

InterSystems
InterSystems Corporation is een van de belangrijkste software-ontwikkelaars ter wereld. Het hoofd­kantoor van de onderneming staat in Cambridge, Massachusetts (VS); de onderneming heeft vesti­gingen in 25 landen. InterSystems brengt innovatieve producten op de markt, die applicatiebouwers in staat stellen hoogwaardige bedrijfssoftware-oplossingen snel te ontwikkelen en in gebruik te nemen. InterSystems is ’s werelds grootste leverancier van database- en integratie-technologieën voor applicaties in de gezondheidszorg. InterSystems-producten worden in duizenden ziekenhuizen en laboratoria toegepast. In de VS zijn InterSystems software-oplossingen in gebruik bij de top 10 ziekenhuizen, die opgenomen zijn in de lijst van beste medische instellingen, zoals opgesteld door het tijdschrift U.S. News and World Report.

InterSystems CACHÉ® is een zeer krachtige object-database, waarmee snellere en beter schaalbare applicaties gemaakt kunnen worden. Caché is de meest gebruikte database voor klinische toepassingen.

InterSystems Ensemble® is een breed, naadloos platform voor snelle integratie, ontwikkeling en verrijking van bestaande en nieuwe applicaties en de verbindingen daartussen.

InterSystems HealthShare is een strategisch platform voor informatica in de gezondheidszorg waarbij op locaal, regionaal of nationaal vlak een elektronisch medisch dossier wordt samengesteld.

Meer informatie is te vinden op intersystemsbenelux.com of te verkrijgen bij:
David Majster
Marketing Manager Benelux & France
Tel. +32-(0)2-464.97.28 /  Mobile +32-(0)475-27.28.38