Datum: (2112 dagen oud)
Bedrijf:
PR: Presstige Public Relations & Marketing Communicatie

Smeekbede stamboomonderzoekers aan archiefdirectiesSinds jaren is er in de Nederlandse archieven een project gaande waarbij gegevens van de Burgerlijke Stand -voor zover dat wettelijk is toegestaan- worden geïndexeerd en vervolgens op het Internet geplaatst. Het project heet Genlias en wordt al jaren door duizenden mensen tot volle tevredenheid geraadpleegd. Genlias is op 2 juli opgevolgd door een nieuwe project met de naam WieWasWie, en daar zit hem nu juist het probleem.

Op de genealogische dag die de interessegroep genealogie van de Hobby Computer Club (HCC) afgelopen zaterdag in en met Het Utrechts Archief organiseerde zei Cees Heystek, voorzitter HCC!genealogie: "WieWasWie biedt op dit moment bij lange na nog niet die functionaliteit die Genlias wel heeft. En dat beperkt de geïnteresseerden in hun mogelijkheden. Maar nog erger is is dat men heeft besloten om Genlias per 1 november a.s. uit de lucht te halen. Een zeer voorbarig besluit".

Genlias is voor mensen die geïnteresseerd zijn in hun familie historie een fantastische bron. Het werk hiervoor wordt gedaan door honderden vrijwilligers uit het hele land die op die manier de archieven en hun medeonderzoekers helpen, hoewel niet ieder archief even ver is met het indexeren. "Mondiaal gezien is Genlias een uniek project, waarin ons land duidelijk voorloopt op andere landen", zegt Heystek. Genlias dateert weliswaar van 1998, maar om die site nu uit de lucht te halen terwijl de opvolger qua ontwikkeling nog lang zo ver niet is, verontrust de stamboomonderzoekers. "Wij hebben begrip voor het gegeven dat Genlias technisch dusdanig verouderd is dat verdere ontwikkeling er van inefficiënt is en te duur zou worden", aldus Heystek, "maar de bezorgdheid van onze leden en andere geïnteresseerden is gebaseerd op het besluit van de instellingen die deelnemen aan Genlias om per 1 november te stoppen met die website. Omdat WieWasWie nog niet de functionaliteit en de data van Genlias biedt, bestaat de angst dat WieWasWie op het moment van het uit de lucht halen van Genlias nog geen acceptabel alternatief is. Vanuit de kant van de exploitant, het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag wordt er weliswaar hard gewerkt aan de verbetering van WieWasWie, maar enige zekerheid dat dat voor 1 november a.s. lukt, is ons tot op heden niet geboden."

Om deze reden is een spontane protestactie (http://bit.ly/PZkkdO) ontstaan waarbij de bezorgden door middel van een petitie de directies van de Nederlandse archieven dringend vragen om hun besluit te herzien en het uit de lucht halen van Genlias uit te stellen.

Over Genlias
Deelnemers zijn op dit moment alle Genlias-deelnemers (de regionale historische centra in de provinciehoofdsteden en het Nationaal Archief) en een aantal instellingen dat gebruik maakt van de Digitale Stamboom. Deze instellingen hebben een aantal jaren geleden besloten samen te werken in het project WieWasWie om een nieuwe website te realiseren, die in technisch opzicht meer van deze tijd is. De data van de Genlias deelnemers zouden hierin een plek krijgen, waarna de Genlias website gestopt zou worden. De deelnemers zouden anders immers tegelijkertijd voor het beheer en onderhoud van twee websites moeten betalen.

Interessegroep Genealogie
De Interessegroep Genealogie van HCC is een levendige groep die adviseert over bijvoorbeeld genealogische softwarepakketten en de mogelijkheden van internet op dit gebied. De groep biedt een omvangrijk netwerk om kennis en ervaringen uit te wisselen en geeft cursussen door heel het land. Daarnaast exploiteert zij een tweetal websites: de nieuwssite http://genealogie.hcc.nl en www.stamboom.nlNoot voor de redactie
(niet voor publikatie):
Nadere informatie omtrent het bovenstaande wordt u gaarne verstrek door door Cees Heystek, voorzitter van de HCC!genealogie die via 0416 279 373 is te bereiken en/of door Frank Lether, public relations officer die bereikbaar is via 033 245 05 10.

Mookhoek / Utrecht, 6 oktober 2012

secretariaat hcc!Genealogie
Mookhoek 85, 3293 AD Mookhoek
l.p.v.kessel@hccnet.nl