Datum: (2253 dagen oud)
Bedrijf:
PR: Presstige Public Relations & Marketing Communicatie

Landelijke bijeenkomst HCC!genealogie over genealogisch computerprogramma en de ReformatieDe interessegroep genealogie van de HCC organiseert op zaterdag 2 juni a.s. weer een landelijke bijeenkomst, die zal worden gehouden in het Kerkelijk zalencentrum 'de Brug' aan de Schuilenburgerweg 2 in Amersfoort. Er worden een tweetal lezingen gegeven. Om 11.00 uur door Denie Kasan van MyHeritage over het genealogische computerprogramma Family Tree Builder. 's-Middags geeft Henk Folmer een presentatie over de Reformatie en zal daar een terugblik op geven. Hij zal het hebben over de oorzaken toen, tot en met de consequenties nu vanuit een historisch kader gezien.

Genealogisch computerprogramma

Voor een stamboomonderzoeker of iemand die ge├»nteresseerd is in familie-historie is het gebruik van een computerprogramma een 'must', al was het maar om op een effici├źnte manier de vergaarde informatie weer te kunnen geven en te kunnen controleren. Daarvoor is een veelheid aan computer programma's beschikbaar. Een daarvan is Family Tree Builder.
Het programma maakt fraaie familieoverzichten en beheert het archief van familiefoto's en -video's. Zijn er gegevens ingevoerd dan kan met het programma een stamboom worden gegenereerd, waarbij men een keuze heeft uit tientallen verschillende diagramtypen en stijlen. In het programma -dat beschikbaar is in 37 talen- zitten tal van praktische functies om het onderzoek te vergemakkelijken.
Daarbij valt te denken aan verschillende rapporten over voorouders, nakomelingen, relaties, tijdlijnen, naaste familie en adressen. Maar ook overzichtelijke familiestatistieken over gemiddelde leeftijd en de meest voorkomende voornamen in een familie, familie tijdboek, familiegebeurtenissen en andere handige functies. Zoals dat met de meeste programma's het geval is kan men de gegevens zo wegschrijven, dat daarmee vervolgens een familie website kan worden aangemaakt.

De Reformatie
In de middag zal Henk Volmer een lezing geven over de Reformatie en daar een terugblik op geven met de oorzaken toen, tot en met de consequenties nu vanuit een historisch kader gezien. Hij is geen theoloog, heeft ook geen theologie gestudeerd, maar wel jarenlang een literatuurstudie gedaan naar welke factoren een beslissende rol gespeeld hebben bij het kerkelijke hervormingsproces vanaf de late middeleeuwen tot en met nu in de 21e eeuw.
Folmer gaat kort in op de godsdienstige en maatschappelijke omstandigheden die er mede toe bijdroegen, dat de Reformatie er in de 16e eeuw kwam en succesvol verliep (1581); zeker in de ogen van de Calvinisten. Maar ook dat allerlei maatschappelijke groeperingen meeliften met dit calvinistisch succes, zoals belangengroepen op politiek-, economisch-, sociaal-, cultureel-, kunstzinnig-, historisch-, militair-, zakelijk-, machts- en bestuurlijk gebied.

Ook het spanningsveld qua belangen tussen de landsbestuurders en de leiders van de Gereformeerde Kerk over de macht in de jonge Republiek na 1581, het jaar van de Reformatie, komt aan de orde. En de invloed van deze kerk op allerlei maatschappelijke ontwikkelingen enerzijds, en de soms remmende effecten vanuit delen van de bevolking op het zich verder willen ontwikkelen van deze kerk tot een machtsfactor van betekenis, anderzijds. Deze kerk was de enige toegestane kerk ten tijde van de Republiek.

Tot slot wordt ingegaan op de vraag hoe allerlei kerkelijke organen of persoonlijkheden nu terugkijken naar de Reformatie inclusief de Beeldenstorm.

Meer informatie over hcc!genealogie is te vinden op genealogie.hcc.nl.en www.twitter.com/hccgenealogieNoot voor de redactie (niet voor publicatie):
Nadere informatie over het bovenstaande wordt u gaarne verstrekt door Leonard van Kessel, secretaris van HCC!genealogie die telefonisch via nummer 078 673 21 89 bereikbaar is en/of door Cees Heystek, voorzitter van de vereniging die telefonisch via 0416 279 373 is te bereiken.

Mookhoek, 28 mei 2012

secretariaat hcc!Genealogie:
Mookhoek 85
3293 AD Mookhoek
l.p.v.kessel@hccnet.nl