Omnext optimaliseert haar IT-activiteiten in het Verenigd Koninkrijk

De aanstelling van Andy Rogers als Business Development Manager betekent weer een stap vooruit in de vestiging van Omnext in het Verenigd Koninkrijk. Andy brengt een schat aan ervaring vanuit de outsourcingwereld mee naar Omnext. In de voorbije 27 jaar oefende hij een aantal senior management functies uit binnen de National Grid (het Britse netwerk voor energietransmissie), waarbij hij onder meer verantwoordelijk was voor de projectaflevering en het verkoopbeheer van de reeks toepassingen en infrastructuur die de twaalf bedrijfskritieke services van de National Grid omvatten. Andy heeft ook de activiteiten geleid rond bedrijfsontwikkeling in Azië-Stille Oceaangebied, India en Zuid-Afrika.

Een groot deel van zijn tijd besteedde aan het leiden en ontwikkelen van de interface tussen IS (informatiesysteem) en Business (bedrijfsactiviteiten). Als gevolg hiervan verwierf hij een grondige ervaring op gebied van de infrastructuur en toepassingen die de drijvende kracht vormen van hoogwaardige bedrijven.

Andy was in het Verenigd Koninkrijk lange tijd lid van het Bestuur van de National Outsourcing Association (NOA - Nationale Outsourcingvereniging), een niet-winstgevende organisatie ter bevordering van de beste outsourcingmethodes. Momenteel is hij Onderzoeksleider voor de NOA en Voorzitter van het stuurcomité Cloud Computing.

Jaco de Vries, CEO van Omnext, beschouwt deze benoeming als een verdere bevestiging van de verbintenis die Omnext is aangegaan voor de Britse markt. "Het gebruik van ons product blijft sterk groeien door steeds meer internationaal actieve bedrijven de flexibiliteit van een cloud gebaseerde service aan te bieden. Wij bewijzen momenteel dat we bedrijven, ongeacht waar die zich situeren binnen de outsourcingketen, de mogelijkheid kunnen bieden om de levenscycluskosten van toepassingen te beheren in een omgeving waar alertheid, modernisering en versterking aan de orde van de dag zijn. In die context kan de aanwezigheid van Andy met zijn praktische en professionele ervaring in ons team onze Britse activiteiten alleen maar verbeteren", aldus Jaco de Vries.

Bij dit persbericht is een bijlage zichtbaar op www.perssupport.nl

www.omnext.net

Neem voor meer informatie via e-mail contact op met Jaco de Vries: jaco.de.vries@omnext.net.

Achtergrondinformatie over de uitgever.
Omnext B.V. is een in Nederland gevestigd softwarebedrijf en is de eigenaar en ontwikkelaar van Omnext SaaS (Software Analysis as Service). Het bedrijf werd in 2000 opgericht als consultancybedrijf dat gespecialiseerd is in Software Assessment en Auditing op gebied van codekwaliteit, complexiteit en duurzaamheid. In 2007 profiteerde Omnext van zijn kennis en ervaring om te beginnen met de ontwikkeling van Omnext SaaS. De eerste implementaties bij de klant vonden plaats in 2009. Sindsdien is het product onophoudelijk blijven groeien en werd het erkend als een toonaangevende tool in het meten van op maat gemaakte softwareduurzaamheid, kwaliteit, veranderbaarheid en de (her)opvraging van documentatie. Omnext blijft investeren in onderzoek en ontwikkeling en het product ondersteunt momenteel meer dan 20 programmeertalen.

Omnext B.V.
Koningsschot 45
3905 PR Veenendaal
Nederland
Tel. +31 (0)318 592 322