Datum: (2335 dagen oud)
Bedrijf:
PR: Franssen Communicatie

Denen selecteren InterSystems HealthShare voor landelijke uitwisseling zorginformatieCAMBRIDGE, Mass. februari 2012—InterSystems Corporation, mondiaal toonaangevend in software voor de zorgsector, maakt bekend dat InterSystems HealthShare™ is gekozen als systeem waarmee zorginstellingen in Denemarken gegevens gaan uitwisselen via een zogeheten ’health information exchange’ (HIE).

De Deense nationale IT-dienst voor de zorgsector, NSI (Nationalt Sundheds-IT), een organisatie resorterend onder het Ministerie van Gezondheid, is gestart met de ontwikkeling van een nieuwe dienst die de verschillende regionale Deense zorginformatiesystemen op nationaal niveau koppelt. Deze nieuwe dienst , gebaseerd op HealthShare maakt het aan zorgverleners en overheidsinstanties mogelijk landelijk te beschikken over informatie van patiënten.

InterSystems HealthShare is een strategisch platform voor informatica toepassingen in de zorg waarmee patiënteninformatie zich laat delen tussen de verschillende zorginstanties via een naadloze integratie met tweerichtingenverkeer tussen de deelnemende partijen. Actieve analytisch toepassingen (real time BI) maken het mogelijk beslissingen te nemen op basis van zowel gestructureerde als ongestructureerde data in patiëntendossiers.

De nieuwe Nationale Patiënten Index (NPI) draagt bij aan bevordering van de veiligheid in de klinische zorg, verbetering van de onderzoekscapaciteit en versnelt het proces waarmee patiëntendossiers op een veilige en verantwoorde manier beschikbaar zijn te stellen. Al deze aspecten zijn essentieel bij het succesvol behandelen van patiënten met een acute ziekte, patiënten die complexe meervoudige behandelingen moeten ondergaan of voor patiënten waarvan de gegevens niet bekend zijn bij een ziekenhuis. De NPI stelt een index samen van documenten, afkomstig van regionale patiëntendossiers en diverse nationale patiëntendossiers. Deze kunnen dan worden gekoppeld aan de Deense zorgregisters, de zogeheten Sundhedsjournalen. De Deense privacyregels zijn zodanig in het system verankerd ,dat vertrouwelijke zorginformatie alleen toegankelijk is voor degenen die daar wettelijk toe zijn gemachtigd.

InterSystems versterkt met deze opdracht de positie in de Scandinavische markt. Al eerder werd bij een soortgelijk project in Zweden gekozen voor HealthShare. In deze standaard software oplossing heeft InterSystems ook expertise verwerkt, welke is opgedaan bij de ontwikkeling van het Landelijk Schakelpunt (LSP) in Nederland. Ook dat project had tot doel te komen tot een landelijk Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Helaas bleken in politieke kringen te veel zorgen bestaan over de beveiliging van de vertrouwelijke informatie. De uitvoerende partij Nictiz moest het ontwikkeltraject afbreken. Bij dit project fungeerde InterSytems als technologiepartner van CSC, die de implementatie van de software voor haar rekening nam. In Denemarken gebeurt dat door Systematic, een systeemintegrator die wordt aangestuurd door NSI, die op zijn beurt weer functioneert met een mandaat van het Ministerie van Gezondheid.

Over InterSystems
InterSystems Corporation is een van de belangrijkste software-ontwikkelaars ter wereld. Het hoofd­kantoor van de onderneming staat in Cambridge, Massachusetts (VS); de onderneming heeft vesti­gingen in 23 landen. InterSystems brengt innovatieve producten op de markt, die applicatiebouwers in staat stellen hoogwaardige bedrijfssoftware-oplossingen snel te ontwikkelen en in gebruik te nemen. InterSystems is ’s werelds grootste leverancier van database- en integratie-technologieën voor applicaties in de gezondheidszorg. InterSystems-producten worden in duizenden ziekenhuizen en laboratoria toegepast. In de VS zijn InterSystems software-oplossingen in gebruik bij 17 ziekenhuizen, die opgenomen zijn in de lijst van beste medische instellingen, zoals opgesteld door het tijdschrift U.S. News and World Report.

InterSystems TrakCare™ is een informatiesysteem voor de gezondheidszorg met data-uitwisseling via beveiligde snelle webverbindingen, bijv. bij elektronische patiëntendossiers. TrakCare wordt niet verkocht in de Verenigde Staten.

InterSystems CACHÉ® is een zeer krachtige object-database, waarmee snellere en beter verschaalbare applicaties gemaakt kunnen worden.

InterSystems Ensemble® is een breed, naadloos platform voor snelle integratie, ontwikkeling en verrijking van bestaande en nieuwe applicaties en de verbindingen daartussen.

InterSystems HealthShare™ is een strategisch platform voor informatica in de gezondheidszorg. Regionale en landelijke uitwisseling van medische gegevens, zoals het elektronisch patiëntendossier, uitgebreide analyses, alsook het inrichten van web-communities voor medici en patiënten behoren tot de mogelijkheden. De intelligentie van de software zorgt ervoor dat leemten in de informatie of in het technisch functioneren van gerelateerde systemen opgevuld worden.

InterSystems DeepSee™ is software die het mogelijk maakt alle mogelijke bedrijfsinformatie real-time op te nemen in transactionele systemen, ter verbetering en ondersteuning van operationele beslissingen.

Meer informatie is te vinden op www.intersystembenelux.com of te verkrijgen bij:

David Majster
Marketing Manager Benelux & France
InterSystems Benelux BV
Tel. +32-(0)2-464.97.28 / Mobile +32-(0)475-27.28.38