Datum: (2336 dagen oud)
Bedrijf:
PR: Franssen Communicatie

Ensemble als standaard integratie voorziening in het Mosos verloskundig zorgsysteem van BMAUtrecht, februari 2012 – InterSystems Benelux en BMA hebben een partnerovereenkomst gesloten. BMA uit Houten is marktleider in Nederland en België op het gebied van integrale ICT-oplossingen voor de Verloskunde.

BMA zal de integratietechnologie Ensemble van InterSystems gaan gebruiken voor het koppelen van de modules behorende bij het Mosos verloskundig zorgsysteem met andere gangbare informatiesystemen in de zorg, zoals ZIS (Ziekenhuis Informatie Systemen), EPD’s (Elektronische Patiënten Dossiers) en Lims (Laboratory Information Management Systems).

Mosos stelt verloskundige zorgverleners in staat te werken met digitale medische dossiers en op elektronische wijze informatie met elkaar en met professionals uit andere medische sectoren uit te wisselen. De software is opgedeeld in modules die tezamen de gehele dossiervoering van de zwangere verzorgen, vanaf de eerste consulten tot en met de volledige bewaking tijdens de bevalling van moeder en kind. BMA kent onder andere modules voor:

  • De vastlegging en verwerking van meetgegevens en beelden uit de echografie; hierbij hoort ook het maken van rapporten en statistische overzichten aangaande prenatale diagnostiek;
  • De vastlegging van bevindingen tijdens consulten gedurende de zwangerschap door de verloskundige professionals
  • De bewaking op afstand met behulp van thuismonitoring;
  • De maternale en foetale bewaking gedurende de bevalling door middel van het opvangen en weergeven van CTG signalen en door het vastleggen en analyseren van foetale ECG-opnamen.
  • De vastlegging van bevindingen tijdens de hospitalisatie van de zwangere en/of kind
Aangezien de ICT-omgevingen bij zorgverleners sterk van elkaar verschillen, is bij BMA in toenemende mate behoefte ontstaan de integratie van Mosos met deze ICT-omgevingen op een efficiënte wijze te realiseren. Door gebruik te maken van de integratietechnologie Ensemble zijn koppelingen sneller te realiseren waardoor efficiëntievoordelen zijn te behalen bij het onderhoud van de oplossing.

Wereldwijd is Ensemble een veel gebruikt integratiesysteem voor toepassingen in de zorgsector dat ondersteuning biedt voor alle gangbare protocollen. ICT-marktonderzoeker Gartner plaatst bij haar productvergelijking Ensemble in het leiderskwadrant.

Voor BMA is die brede internationale acceptatie van Ensemble van belang nu er voor de Mosos applicaties voor verloskunde ook buiten Nederland en België belangstelling bestaat. Inmiddels ontplooit het bedrijf activiteiten in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en in Indonesië.

BMA
Contactgegevens BMA (Buro Medische Automatisering B.V.):
Website: www.bma-mosos.com
E-mail: info@bma-mosos.nl
Adres:
De Molen 1
3994 DA Houten
Nederland
Tel.: 31-(0)30-6665021

InterSystems
InterSystems Corporation is een van de belangrijkste software-ontwikkelaars ter wereld. Het hoofd­kantoor van de onderneming staat in Cambridge, Massachusetts (VS); de onderneming heeft vesti­gingen in 23 landen. InterSystems brengt innovatieve producten op de markt, die applicatiebouwers in staat stellen hoogwaardige bedrijfssoftware-oplossingen snel te ontwikkelen en in gebruik te nemen. InterSystems is ’s werelds grootste leverancier van database- en integratie-technologieën voor applicaties in de gezondheidszorg. InterSystems-producten worden in duizenden ziekenhuizen en laboratoria toegepast. In de VS zijn InterSystems software-oplossingen in gebruik bij 17 ziekenhuizen, die opgenomen zijn in de lijst van beste medische instellingen, zoals opgesteld door het tijdschrift U.S. News and World Report.

InterSystems TrakCare™ is een informatiesysteem voor de gezondheidszorg met data-uitwisseling via beveiligde snelle webverbindingen, bijv. bij elektronische patiëntendossiers. TrakCare wordt niet verkocht in de Verenigde Staten.

InterSystems CACHÉ® is een zeer krachtige object-database, waarmee snellere en beter verschaalbare applicaties gemaakt kunnen worden.

InterSystems Ensemble® is een breed, naadloos platform voor snelle integratie, ontwikkeling en verrijking van bestaande en nieuwe applicaties en de verbindingen daartussen.

InterSystems HealthShare ™ is een strategisch platform voor informatica in de gezondheidszorg. Regionale en landelijke uitwisseling van medische gegevens, zoals het elektronisch patiëntendossier, uitgebreide analyses, alsook het inrichten van web-communities voor medici en patiënten behoren tot de mogelijkheden. De intelligentie van de software zorgt ervoor dat leemten in de informatie of in het technisch functioneren van gerelateerde systemen opgevuld worden.

InterSystems DeepSee™ is software die het mogelijk maakt alle mogelijke bedrijfsinformatie real-time op te nemen in transactionele systemen, ter verbetering en ondersteuning van operationele beslissingen.

Meer informatie is te vinden op www.intersystembenelux.com of te verkrijgen bij:

David Majster
Marketing Manager Benelux & France
InterSystems Benelux BV
Tel. +32-(0)2-464.97.28 / Mobile +32-(0)475-27.28.38
Papendorpseweg 53-59