Datum: (2380 dagen oud)
Bedrijf:
PR: Franssen Communicatie

BTC AG krijgt InterSystems-onderscheiding voor revolutionaire applicatieAdviesbureau voor internationale energievoorziening brengt InterSystems CACHÉ-databasesysteem op een hoger toepassingsniveau

Intelligente verbruiksmeters voor de consumentenmarkt in Duitsland

UTRECHT — december 2011 — InterSystems Corporation, een der belangrijkste leveranciers van geavanceerde softwaretechnologieën, heeft bekendgemaakt dat het Duitse bedrijf Business Technology Consulting AG (BTC) de InterSystems-prijs 2011 voor revolutionaire applicaties heeft gewonnen. BTC AG, een technologiepartner van InterSystems, heeft de onderscheiding gekregen voor zijn Advanced Meter Management (AMM)-systeem.

BTC heeft zijn ‘Smarter Metering Suite’ – een geavanceerde, modulaire, procesgeoriënteerde en leveranciersonafhankelijke applicatie – uitgebreid met een integrale koppeling aan het krachtige InterSystems CACHÉ object-databasesysteem. Het op CACHÉ gebaseerde tijdreeks-management­systeem verzorgt de communicatie, de gegevensverwerking en -opslag van de enorme datavolumes, die afkomstig zijn van de intelligente kWh-meters in geheel Duitsland. Het elektriciteitsverbruik laat zich hiermee registreren, analyseren en in rekening brengen.

Revolutionaire technologie levert de essentiële informatie
De Duitse overheid heeft in juni 2011 wettelijk vastgelegd dat iedere burger zijn of haar energieverbruik jaarlijks met 1,5% moet verminderen. Om dit doel te bereiken voorziet de wet in een systeem waarmee het stroomverbruik per woning inzichtelijk is te maken. De informatie, geleverd door intelligente kWh-meters, moet de burger in staat stellen het individuele energieverbruik terug te dringen. De verbruiksdata worden per kwartier vastgelegd en zijn ook uit te lezen door de energieleverancier.

De doelstellingen van de Europese Unie (EU) en de Duitse federale regering zijn dat 80% van alle Duitse huishoudens in 2020 uitgerust zal zijn met intelligente stroomverbruikmeters. De EU wil dit ook voor de overige lidstaten bereiken. De plannen brengen zeer grote datastromen met zich mee, die snel verwerkt moeten worden. Een voorbeeld: een enkele middelgrote stad zoals Bochum met op dit moment 240.000 conventionele kWh-meters, zou elk uur ongeveer 960.000 kwartierdatasets produceren. Die informatie moet verwerkt, gearchiveerd en in sommige gevallen met tijdregistratie berekend worden.

CACHÉ verwerkt enorme datastromen in de helft van de tijd die relationele databases daarvoor nodig hebben
Voor de verwerking van deze datavolumes ondersteunt het tijdreeks-managementsysteem van het BTC AMM-systeem diverse database-platforms, al naar gelang de behoeften van de cliënt. Tijdens uitgebreide belastingstests “bleek CACHÉ het ideale platform … vergeleken met de geteste relationele databases. CACHÉ overtreft hun prestaties met een factor twee,” zei Dr. Stefan Baier, management consultant van BTC AG. Baier voorspelde dat door enige technische fine-tuning de CACHÉ-databaseprestaties nog verder zullen verbeteren dan het niveau dat in de stresstests werd bereikt.

Gemakkelijke installatie, een nagenoeg onbeperkte verschaalbaarheid, bliksemsnelle prestaties, een korte leercurve en geringe onderhoudseisen hebben bijgedragen aan het besluit CACHÉ te gaan ondersteunen. Dr. Markus Gerdes, product manager van de BTC AMM-applicatie, merkte op: “Alles is browser-georiënteerd, dat betekent dat iedereen met een elementaire database-ervaring CACHÉ kan installeren. Ook heeft CACHÉ een kortere leercurve dan die bij relationele databases, die altijd nog een databasebeheerder vereisen, met diepgaande kennis om vooraf vragen te beantwoorden en om onaangename verrassingen na de installatie te voorkomen. Samenvattend: CACHÉ is een geavanceerd, zeer krachtig database-systeem dat uitgebreide functionaliteit combineert met geringe onderhoudseisen, en dat geen databasebeheerder nodig heeft.”

InterSystems heeft ook technische ondersteuning op het hoogste niveau geboden en blijft waar nodig ondersteuning verlenen, aldus de technologen van BTC AG. “Technische vragen werden altijd direct beantwoord,” zeiden zij. In vervolg op de succesvolle belastingstests en de installatie van de software heeft BTC AG plannen ontwikkeld het BTC AMM-systeem te presenteren op de ‘E-world Energy & Water Exhibition’, die februari 2012 zal plaatsvinden in Essen.

“Revolutionaire applicaties kunnen processen radicaal transformeren,” zei Paul Grabscheid, vice-president strategische planning van InterSystems. “BTC AG heeft CACHÉ op een hoger niveau gebracht om belangrijke veranderingen te kunnen bereiken in het proces van het vergaren en verwerken van zeer grote datavolumes, die door de slimme meters worden gegenereerd. De technologie zal een forse en positieve uitwerking hebben op de energieconsumptie in geheel Duitsland. Het was een genoegen met BTC AG hierin samen te werken.”

“We zijn heel blij erkenning gevonden te hebben, zoals die blijkt uit de toekenning van deze internationale bedrijfsonderscheiding,” zei Dr. Gerdes.

BTC AG
BTC, Business Technology Consulting AG, is een IT-adviesbureau en een van de grootste aanbieders van SAP-outsourcingdiensten. De onderneming heeft de hoofdzetel in Oldenburg (Duitsland) en is met meer dan 1700 werknemers vertegenwoordigd in 15 vestigingen (Duitsland, Zwitserland, Turkije, Polen en Japan). De aangeboden services strekken zich uit van proces-consultancy tot het in gebruiknemen van nieuwe systemen en integratieprojecten tot en met het operationaliseren van IT-systemen als outsourcingdienstverlening. Nadere informatie is te vinden op www.btc-ag.com.

InterSystems
InterSystems Corporation brengt innovatieve producten op de markt, die applicatiebouwers in staat stellen hoogwaardige bedrijfssoftware-oplossingen snel te ontwikkelen en in gebruik te nemen. Het hoofdkantoor van de onderneming staat in Cambridge, Massachusetts (VS). Verder heeft het bedrijf vestigingen in 23 landen.

InterSystems InterSystems Ensemble® is een breed, naadloos platform voor snelle integratie, ontwikkeling en verrijking van bestaande en nieuwe applicaties en de verbindingen daartussen. InterSystems CACHÉ® is een zeer krachtige object-database, waarmee zich snellere en beter schaalbare applicaties laten maken. InterSystems HealthShare™ is een strategisch platform voor informatica in de gezondheidszorg. Regionale en landelijke uitwisseling van medische gegevens, zoals het elektronisch patiëntendossier. InterSystems DeepSee™ is software die het mogelijk maakt ‘business intelligence’ real-time op te nemen in transactionele systemen, zodat betere operationele beslissingen zijn te nemen.

Meer informatie is te vinden op www.intersystembenelux.com of bij:

David Majster,
Marketing Manager Benelux & France
InterSystems Benelux BV
Tel. +32-(0)2-464.97.28 / Mobile +32-(0)475-27.28.38
Papendorpseweg 53-59
3528 BJ Utrecht
030 799 1013