Datum: (2987 dagen oud)
Bedrijf:
PR: Franssen Communicatie

ESA brengt in Gaia-missie Melkweg nader in kaart met behulp van InterSystems CACHÉ-databaseSchiphol-Rijk, mei 2010 - De Europese Ruimtevaart¬organisatie ESA heeft de krachtige object-database CACHÉ® van InterSystems gekozen voor de ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek in het Gaia-project. De Gaia-missie heeft ten doel de Melkweg met tot dusver ongekende nauwkeurigheid in kaart te brengen.

De Gaia-satelliet zal midden 2012 gelanceerd worden om een telling uit te voeren van de miljarden sterren in ons Melkwegstelsel. Gaia zal alle hemellichamen tot de kleinste magnitude waarnemen. Elk object zal gemiddeld 70 keer geobserveerd worden gedurende een periode van vijf jaar. Elke waarneming zal data vergaren over positie, afstand, beweging en helderheidsvariaties. Naar verwachting zal Gaia honderdduizenden nieuwe hemellichamen ontdekken. Zoals planeten buiten ons zonnestelsel en 'mislukte sterren' (ook wel 'bruine dwergen' genoemd). Binnen ons zonnestelsel zal Gaia in staat moeten zijn honderdduizenden asteroïden te ontdekken.

Door de enorme omvang van de data die bij het project vergaard en door de ESA geanalyseerd zullen worden, moet de database aan hoge eisen voor wat betreft snelheid en schaalbaarheid voldoen. Eisen die de specificaties van normale databases ver te boven gaan. Deze eisen hebben het Europees Centrum voor Ruimte-onderzoek en Astronomie van de ESA, gevestigd in Madrid, ertoe gebracht CACHÉ te kiezen voor het helpen verwerken van de onderzoeksdata, die de Gaia-satelliet zal doorgeven.

William O’Mullane, leider van de wetenschappelijke operaties van het Gaia-project, wijst erop dat niet te lichtvaardig gedacht moet worden over de vereiste prestaties en uitbreidingsmogelijkheden van de noodzakelijke database. “Wij dienen tienduizenden Java-objecten per seconde in de database te kunnen opslaan, die tegelijkertijd ook talrijke SQL-queries kan verwerken. CACHÉ is hiertoe in staat.” Jordi Calvera, manager van InterSystems Iberia, bevestigt dit en licht toe: “CACHÉ is speciaal ontworpen voor het verwerken en analyseren van zeer grote hoeveelheden data. Wij zijn blij dat ESA besloten heeft CACHÉ te gaan gebruiken en met InterSystems te werken.”

De Europese Ruimtevaartorganisatie
De ESA telt 18 deelnemende landen. Door materiële en intellectuele bijdragen van deze landen is de ESA in de gelegenheid meer en grotere activiteiten te ontplooien dan waartoe de afzonderlijke landen in staat zouden zijn.

Het doel van de ESA is het Europese ruimte-onderzoek verder te ontwikkelen en uit te voeren en er zorg voor te dragen dat de investeringen in activiteiten blijvend ten goede komen aan de Europese burgers. Voor nadere informatie over het Gaia-project zij verwezen naar de Gaia-persmap en de wetenschappelijke en technische informatie.

Raadpleeg daartoe o.a. www.esa.int/export/esaSC/120377_index_0_m.html.
De persmap is te vinden op www.esa.int/esaSC/SEMBF8XLDMD_1_spk.html.

InterSystems
InterSystems Corporation is wereldwijd toonaangevend op het gebied van software t.b.v. informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg. Het hoofdkantoor van InterSystems staat in Cambridge, Massachusetts (VS); de onderneming heeft vestigingen in 24 landen. InterSystems levert innovatieve softwaretechnologie die geheel nieuwe applicaties mogelijk maken.

InterSystems CACHÉ® is een zeer krachtige object-database, waarmee snellere en beter verschaalbare applicaties gemaakt kunnen worden.

InterSystems Ensemble® is een naadloos platform voor snelle integratie en ontwikkeling van verbonden applicaties.

InterSystems HealthShare™ is een ontwikkelplatform voor het snel creëren van elektronische data-uitwisselingstoepassingen in de regionale of nationale gezondheidszorg.

InterSystems DeepSee™ is software die het mogelijk maakt ‘business intelligence’ real-time op te nemen in transactionele systemen, zodat betere operationele beslissingen genomen kunnen worden.

Meer informatie is te vinden op www.intersystemsbenelux.com.