Datum: (3245 dagen oud)
Bedrijf:
PR: Franssen Communicatie

InterSystems voegt belangrijke nieuwe functies toe aan CACHÉ

Krachtige object-database nog verder versterkt met ingebouwde nieuwe rapportagefuncties, Web Services Security en een verbeterd System ManagementSchiphol-Rijk - augustus 2009 – InterSystems Corporation heeft de nieuwste versie van zijn CACHÉ® high-performance object-database een aantal innovatieve technologische uitbreidingen meegegeven, die de rapportagefuncties, de Web Services-beveiliging en het systeembeheer en -bewaking sterk verbeteren. Hiermee toont InterSystems wederom zijn betrokkenheid bij de praktijk en de wensen van de gebruikers wereldwijd.

InterSystems ontwikkelt innovatieve software voor databases, applicatie-integratie en ‘business intelligence’. CACHÉ heeft wereldbekendheid verworven als een zeer verschaalbare object-database voor transactionele systemen. CACHÉ verwerkt SQL-queries sneller dan relationele databases en versnelt de ontwikkeling van webapplicaties.

Functionaliteit op een hoger niveau
De belangrijkste verbeteringen van CACHÉ betreffen:

· Ingebouwde rapportage – De nieuwe Zen-rapportfunctie in CACHÉ maakt het gebruik van dure externe rapportage-tools overbodig. Ontwikkelaars hebben gemakkelijk toegang tot geavanceerde rapportagefuncties en IT-afdelingen kunnen kosten besparen. Bij grote ondernemingen kunnen die besparingen oplopen tot tien- of honderdduizenden euro’s. De rapporten laten zich genereren in html, pdf en PostScript. Ze zijn dus te lezen in een browser of op papier af te drukken. Wijzigingen kunnen eenvoudig en snel worden verwezenlijkt, zodat aanvragers zonder lange wachttijden over hun rapporten kunnen beschikken.

· Web Services beveiliging – CACHÉ heeft de ondersteuning voor de WS-Security 1.1-standaard vergroot. Web Services Security wordt in het bedrijfsleven gezien als dè basis voor het ontwikkelen van veilige gedistribueerde applicaties en webdiensten. De specificaties voor WS-Security zijn vervat in talrijke complexe en gedetailleerde documenten, die vaak weken van voorbereidende studie vergen voordat met het ontwikkelen van een applicatie begonnen kan worden. De InterSystems-implementatie van WS-Security 1.1, daarentegen, maakt het ontwikkelen van goed bruikbare en uiterst veilige webdiensten die aan de standaard voldoen, relatief gemakkelijk en vooral snel. Tot de toe te passen beveiligingsfuncties behoren: digitale handtekeningen, sleutel-encryptie, de aanmaak van X.509-certificaten en SAML (Security Assertion Markup Language) voor een snelle en gemakkelijke uitgifte van ‘assertion tokens’.

· Hoogwaardig systeembeheer – Tal van nieuwe functies bieden uitgebreidere en makkelijker te implementeren systeembeheermogelijkheden. Het gaat daarbij om: nieuwe niveaus van validatie, verbeterde documentatie en een meer gedetailleerde systeeminformatie. Dit waarborgt een beschermde, geldige en actuele weergave van de systeemconfiguratie. Voorts is de IPv6-standaard doorgevoerd . Een data­base-truncatie maakt het terugwinnen van noodzakelijke ruimte mogelijk. Ook is een installatieprocedure toe te voegen, waardoor systeemmutaties gebruiksvriendelijker verwerkt kunnen worden.

De reacties van eerste gebruikers zijn zeer positief. Bio Reference Laboratories Inc., bijvoorbeeld, is nu in staat betere Zen-rapporten te laten maken in één van hun kernapplicaties. BRLI is het op twee na grootste ‘full service’-laboratorium in de Verenigde Staten voor oncologische diagnostiek, gynaecologie en erfelijkheidsonderzoek. De rapportages worden direct in pdf gegenereerd, voorzien van grafieken of andere gewenste afbeeldingen. Voorheen was dit niet mogelijk. De rapporten zijn eenvoudig op te roepen, hetgeen een flinke tijdsbesparing oplevert; ook de vormgeving van alle rapporten is consistent, wat de interne en externe contacten (met de klanten) ten goede komt. Ten slotte is het vervallen van externe rapportage-hulpmiddelen ook financieel aantrekkelijk.

Databaseprestaties sneller dan ooit
De verbeteringen zijn niet ten koste gegaan van de prestaties. Er is zelfs snelheidswinst geboekt bij de compilatie van klassen, bij de verwerking van XML-routines, ‘de-journaling’, opzetten van ‘namespaces’ en andere processen. InterSystems blijft er zich voor inspannen elke CACHÉ-versie sneller te maken dan de vorige, ongeacht hoeveel of wat voor nieuwe functies worden toegevoegd. De klanten blijken dit bijzonder op prijs te stellen.

InterSystems
InterSystems Corporation is wereldwijd toonaangevend op het gebied van software-technologie. Het hoofdkantoor van InterSystems is gevestigd in Cambridge, Massachusetts (VS); de onderneming heeft vestigingen in 21 landen. InterSystems brengt innovatieve producten op de markt, die het mogelijk maken hoogwaardige bedrijfssoftware-oplossingen snel te ontwikkelen, te integreren en in gebruik te nemen.

InterSystems CACHÉ® is een zeer krachtige object-database, waarmee snellere en beter verschaalbare applicaties gemaakt kunnen worden.

InterSystems Ensemble® is een platform voor snelle integratie, dat applicaties verrijkt met nieuwe functionaliteit en dat voor verbindingen met andere applicaties zorgt.

InterSystems HealthShare™ is een platform voor uitwisseling van data in de regionale of nationale gezondheidszorg door deze toegankelijk te maken voor vele toepassingen.

InterSystems DeepSee™ is software die het mogelijk maakt ‘business intelligence’ real-time op te nemen in transactionele systemen, met als oogmerk betere operationele beslissingen te ondersteunen.

InterSystems TrakCare™ is een op internetconnectie gebaseerd informatiesysteem voor de gezondheidszorg; snelle uitwisseling van gegevens, zoals het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) is hiermee in te richten.

Meer informatie is te vinden op www.InterSystemsBenelux.com.

Voor meer informatie:

David Majster
Marketing Manager Benelux & France
InterSystems Benelux BV
Tel. +32-(0)2-464.97.20
Fax +32-(0)2-464.97.39