Datum: (3586 dagen oud)
Bedrijf:

Geïntegreerd risicomanagement kan impact kredietcrisis beperken

Financiële instellingen nemen risicobeleid onder loepHuizen, 24 september 2008 – Zeventig procent van executives in de financiële dienstverlening vindt dat de verliezen die zijn gemaakt in de kredietcrisis voornamelijk te wijten zijn aan onvoldoende aandacht voor verschillende factoren rond risicomanagement. Dit blijkt uit wereldwijd onderzoek uitgevoerd door de Economist Intelligence Unit in opdracht van SAS, leverancier van business intelligence- en analytische oplossingen. Het onderzoek is uitgevoerd onder 316 respondenten in de financiële sector.

De resultaten van het onderzoek van de Economist Intelligence Unit en SAS geven meer inzicht in strategieën voor enterprise risicomanagement (ERM). Instellingen kunnen met ERM alle risico’s in kaart brengen en deze geïntegreerd aanpakken. Zo geeft 59 procent van de respondenten aan dat de kredietcrisis aanleiding is om de activiteiten op het gebied van risicomanagement kritisch te bekijken. In afwachting van strenger toezicht heroverwegen veel instellingen hun beleid voor risicomanagement. Ook roepen recente rapporten¹ van het Financial Stability Forum (FSF) en het Institute for International Finance (IIF) op tot een kritische blik op het proces voor risicomanagement door de hele organisatie.

Bedrijfscultuur en data grootste uitdagingen
Respondenten gaven in het onderzoek verder verschillende uitdagingen aan die de implementatie van strategieën voor risicomanagement beïnvloeden zoals data en bedrijfscultuur. Voor veel werknemers bij financiële dienstverleners is toegang tot relevante, actuele en consistente data een struikelblok. Daarnaast denkt de helft van de ondervraagden dat het scheppen van een cultuur voor risicomanagement de grootste uitdaging is.

Bedrijven die deelnamen aan het onderzoek beginnen zich te realiseren dat geïntegreerde programma’s voor risicomanagement verder gaan dan kwantitatieve voordelen. Op gebieden zoals credit- en marktrisico, kan met een geïntegreerde benadering efficiënt kapitaal worden toegewezen en kunnen verliezen beter worden beheerst. Daarnaast dient het als een vorm van bescherming tegen een beschadigde reputatie.

Meer behoefte Enterprise Risk Management
Door de huidige kredietcrisis die meer dan 400 miljard dollar waardevermindering van aandelen veroorzaakt, is er meer behoefte aan Enterprise Risk Management (ERM)-programma’s. Rodney Nelsestuen, analist bij de TowerGroup onderschrijft dit: “Aandeelhouders, de raad van bestuur en regelgevende instanties vragen om meer en snellere analyses van risico’s en meer inzicht in hoe de instelling wordt beïnvloed door de dynamische risico-omgeving van een wereldwijde financiële gemeenschap. Hierdoor wordt enterprise risicomanagement steeds belangrijker."²

“Dit onderzoek laat zien dat de behoeften van financiële instellingen voor risicomanagement verder gaan dan alleen het beheersen van risico’s op het gebied van regelgeving”, zegt Sjouke Kuindersma, Business Solution Manager Risk bij SAS. “Het silo-denken bij risico’s maakt plaats voor een bedrijfsbrede visie op risicomanagement.”

SAS heeft een sterke positie opgebouwd op het gebied van risicomanagement. Zo werd het onlangs door Gartner hoog gewaardeerd in zijn Leaders Quadrant van het Magic Quadrant for Operational Risk Management Software for Financial Services. Gartner reserveert dit kwadrant voor leveranciers van softwaretoepassingen die een ‘holistische’ benadering hebben en zowel de kwalitatieve als kwantitatieve aspecten van risicobeheer adresseren. Verder kwalificeerde Chartis Research, onderzoeksbureau en analist op het gebied van operationele en kredietrisico’s, SAS voor het vierde achtereenvolgende jaar als belangrijkste speler in zijn rapport ‘Operational Risk Management Systems 2008’.

  1. Institute of International Finance report on Principles of Conduct and Best Practice Recommendations, July 2008
  2. TowerGroup. Back to Basics, Into the Future: Risk Management and Growth Through Enterprise Intelligence. Rodney Nelsestuen, May 26, 2008.SAS
SAS is specialist op het gebied van business intelligence-software, analytics oplossingen en dienstverlening. Meer dan 44.000 organisaties werken met software van SAS om grote hoeveelheden gegevens inzichtelijk te maken en zo sneller accurate zakelijke beslissingen te kunnen nemen en winstgevender relaties te ontwikkelen met leveranciers en klanten. Ook helpt SAS bij het naleven van wet- en regelgeving, het doen van baanbrekend onderzoek en het ontwikkelen van betere producten. SAS biedt naast branchespecifieke ook generieke oplossingen en is sterk op het gebied van data-integratie, data-opslag en geavanceerde business intelligence toepassingen, vanuit een enterprise intelligence platform.

SAS levert haar klanten al sinds 1976 The Power to Know. De onderneming groeit continu en is vanaf de oprichting winstgevend. Jaarlijks investeert SAS 26 procent van de omzet in Research & Development; meer dan het dubbele van wat concurrenten investeren. Wereldwijd werken ruim 10.000 medewerkers bij SAS, van wie 3.400 in Europa. SAS is sinds 1986 actief in Nederland en inmiddels werken er 120 medewerkers in Huizen. Meer informatie is te vinden op www.sas.com/nl.

Meer informatie:

SAS Nederland
Sanjay Korteweg
t: (035) 699 68 92
e: sanjay.korteweg@snl.sas.com

Whizpr
Chantal Schepers
t: (0317) 410 483
e: sas@whizpr.nl