Datum: (3681 dagen oud)
Bedrijf:
PR: Franssen Communicatie

ARBO UNIE INTEGREERT INFORMATIESYSTEMEN

InterSystems levert Enterprise Service BusUtrecht, juni 2008 –Arbo Unie gaat het softwarepakket Ensemble inzetten om de bestaande operationele systemen te integreren via een zogeheten Enterprise Service Bus. Ensemble wordt geleverd door InterSystems en omvat behalve de integratiesoftware tevens het database management systeem Caché.

Arbo Unie is de partner van werkgevers en werknemers bij het verbeteren van gezondheid, veiligheid en inzetbaarheid van mensen op de werkvloer. Als marktleider op het gebied van gezondheidsmanagement helpt Arbo Unie al honderd jaar bedrijven beter te presteren. De kernactiviteiten van Arbo Unie richten zich op verzuim & re-integratie, risicomanagement en vitaliteit & inzetbaarheid. De branche en expertise centra van Arbo Unie volgen nauwlettend de ontwikkelingen op hun gebied en vertalen die in effectieve producten en diensten. Meer dan een derde deel van de Nederlandse beroepsbevolking is inmiddels klant van Arbo Unie.

Voortgekomen uit fusies en overnames van verschillende bedrijfsgeneeskundige diensten, is de informatievoorziening binnen Arbo Unie gegroeid naar een verzameling van applicaties met afzonderlijke kenmerken en functionaliteiten. De primaire bedrijfsprocessen zijn geautomatiseerd met het pakket ’Open Care Arbo’ van Centric. Daarvan bestonden binnen Arbo Unie 18 implementaties. Na een consolidatieslag zijn er nu nog 8 versies operationeel binnen een netwerk waarop 2300 werkplekken zijn aangesloten.

Om te kunnen profiteren van innoverende Internetfaciliteiten rondom bestaande, maar functioneel toereikende en betrouwbare systemen, organiseren bedrijven in toenemende mate hun IT-voorzieningen volgens een ’service oriented architectuur’. Daarbinnen vormt een ESB (Enterprice Service Bus) de verbindingslaag tussen de verschillende deelsystemen en tussen de bestaande en nieuwe functionaliteit. Een ESB-oplossing leent zich dus uitstekend voor het ontsluiten en distribueren via Internet van informatie die voorheen alleen met inschakeling van IT-expertise was te bemachtigen.

Arbo Unie heeft in de loop der jaren veel kennis over medische aspecten in samenhang met de specifieke omstandigheden op de werkvloer opgebouwd. Die gegevens zijn opgeslagen in een bestand met een omvang van enige terra bytes.

De nieuwe strategie van Arbo Unie is erop gericht de dienstverlening steeds dichter te brengen naar al haar klanten/ werknemers. Die individuele aanpak vereist een andere inrichting van de informatievoorziening. Gegevens moeten veel gemakkelijker elektronisch beschikbaar zijn zonder inschakeling van specialisten. Teneinde de bedrijfsartsen en overige medewerkers sneller informatie uit de medische kennisbank en de vele miljoenen door Arbo Unie zelf geproduceerde documenten te kunnen leveren, zocht Arbo Unie naar een kennismanagementsysteem. Dat werd gevonden in het product van het Belgische bedrijf i.Know. De testresultaten zijn spectaculair. Een zoekactie in de omvangrijke database die voorheen 2 à 3 uur duurde, neemt nu slechts 30 seconden in beslag.

Voorwaarde voor het optimaal gebruik van het kennismanagementsysteem over alle informatie binnen Arbo Unie is de integratie van de operationele systemen. Twee partijen kwamen daarvoor in aanmerking. Met beiden is een proefproject gestart. De resultaten waren van een gelijkwaardig hoog niveau. Omdat de combinatie i.Know en Ensemble reeds werkt bij diverse organisaties, koos Arbo Unie vanwege de directe beschikbaarheid voor de InterSystems-oplossing. Arbo Unie overweegt dan ook momenteel de aanschaf van i.Know.

Ook het gebruik van Ensemble en Caché binnen het LSP (Landelijk schakelpunt voor elektronische patiënten dossiers) sprak in het voordeel van InterSystems. De softwareproducent fungeert nu als hoofdaannemer voor het realiseren van een Enterprise Service Bus bij de landelijke arbodienst. Daarin zal tevens het nieuwe, in Caché geïntegreerde Business Intelligence (BI) product Deep See worden opgenomen.

Het streven is om medio de maand juli een eerste ESB-project op te leveren in de vorm van een nieuw systeem ten behoeve van de managementrapportage aangaande financiële informatie en declaratiegegevens. Geleidelijk zullen meer operationele databases worden ondergebracht in Caché, waarvan Arbo Unie hoge verwachtingen koestert, zowel vanwege de prestaties als vanwege de lagere beheerkosten.

Over InterSystems

InterSystems Corporation levert al 30 jaar innovatieve producten die applicaties waardevoller maken. InterSystems CACHÉ® is een veel presterende object database die applicaties sneller maakt en beter schaalbaar. InterSystems Ensemble® is software voor snelle integratie van systemen, die naast de connectiviteit tevens worden verrijkt met nieuwe functionaliteit . InterSystems HealthShare™ is een platform waarmee bestaande zorgapplicaties in korte tijd zijn op te waarderen naar een regional of nationaal knooppunt voor de uitwisseling van zorginformatie. Met een hoofdkantoor in Cambridge in de Amerikaanse staat Massachusetts, is InterSystems actief in 22 landen en levert van daaruit ondersteuning aan klanten in 88 landen.

Voor meer informatie:

David Majster
Marketing Manager Benelux & France
InterSystems Benelux BV
Tel. +32-(0)2-464.97.20
Fax +32-(0)2-464.97.39
www.InterSystemsBenelux.com