Datum: (4031 dagen oud)
Bedrijf:
PR: Franssen Communicatie

InterSystems Ensemble door Gartner ingedeeld in het kwadrant Leiders

Analyse over de onderzochte infrastructuur voor applicatie-integratieprojecten: complete visie en praktische realiseerbaarheidBrussel, juli 2007 – InterSystems Corporation, software-ontwikkelaar voor bedrijfsintegratie, is met zijn product Ensemble in het Magic Quadrant van marktanalysebureau Gartner, geplaatst in het kwadrant Leaders. Het gaat om een vergelijkende analyse van applicatie-infrastructuuroplossingen voor samengestelde applicatieprojecten, 2Q07*)

De rapporten van Gartner genieten brede erkenning om hun deskundige en diepgaande analyse van ontwikkelingen in de ICT-markt. Om bedrijven en producten te positioneren gebruikt Gartner een zelf ontwikkelde indeling in vier sectoren, kwadranten genoemd. Elk kwadrant heeft eigen kenmerken. InterSystems is in het recente rapport ingedeeld in het kwadrant: Leiders. De andere kwadranten zijn: Uitdagers, Spelers in een klein marktsegment en Zieners. In het Engels, resp. Leaders, Challengers, Niche Players en Visionaries.

InterSystems dankt zijn positionering aan: de compleetheid van visie en het vermogen tot het realiseren van praktijkoplossingen.

Gartner schrijft: “Leiders in deze markt zijn leveranciers van een reeks beproefde en uitgebreide producten voor samengestelde applicaties, zij kunnen wijzen op een brede praktijkbasis van redelijk tevreden klanten, die de producten gebruiken om samengestelde applicaties van begin tot eind te ondersteunen: bijv. van het beheren van gebruikersinterfaces tot het integreren met bestaande bedrijfsapplicaties. Voorts: een ruime praktijkbasis van applicaties of applicatie-infrastructuurplatformen, waarin zij hun producten voor samengestelde applicaties kunnen verkopen in diverse bedrijfstakken. En: een aangetoond vermogen te kunnen anticiperen op technologie- en markt-trends door hun aanbod uit te breiden met een technologie die het samenstellen van (nieuwe) applicaties mogelijk maakt.”

Ook wijst Gartner op vereiste kenmerken als: begrip voor en betrokkenheid bij de markt, het kunnen aanpassen van productcomponenten aan specifieke praktijktoepassingen of projecten, het leveren van gespecialiseerde producten of combinaties van samengestelde applicaties. En de marketingcapaciteiten en strategieën van de onderzochte aanbieders.

Ensemble is een uitgebreid integratieplatform, dat gebruikmaakt van één enkele technologisch consistente architectuur-opzet. Daarin zijn innovatieve functionaliteiten opgenomen van integratieservers, dataservers en applicatieservers; ook maakt ontwikkelsoftware voor het bouwen van portals deel uit van Ensemble. Projecten op basis van Ensemble zijn uitgevoerd bij bedrijven en overheden in de gehele wereld.

InterSystems is bijzonder vereerd dat Ensemble binnen vier jaar na de marktintroductie de kwalificaties heeft verworven die Gartner toekent aan Leiders in marktsegmenten.

Het hele rapport is te vinden op: www.InterSystems.com\MQ.

InterSystems
InterSystems Corporation levert al 29 jaar innovatieve producten die applicaties waardevoller maken. InterSystems CACHÉ® is een veel presterende object database die applicaties sneller maakt en beter schaalbaar. InterSystems Ensemble® is software voor snelle integratie van systemen, die naast de connectiviteit tevens worden verrijkt met nieuwe functionaliteit . InterSystems HealthShare™ is een platform waarmee bestaande zorgapplicaties in korte tijd zijn op te waarderen naar een regional of nationaal knooppunt voor de uitwisseling van zorginformatie. Met een hoofdkantoor in Cambridge in de Amerikaanse staat Massachusetts, is InterSystems actief in 23 landen en levert van daaruit ondersteuning aan klanten in 88 landen. Meer informatie is te vinden op www.InterSystems.com.

Gartner’s Magic Quadrant
Het ‘Magic Quadrant’, copyright 2007 van Gartner Inc., is met toestemming gebruikt. Het Magic Quandrant is een grafische weergave van de marktsituatie op een zeker moment en toont Gartner’s analyse van de aanwezigheid in de markt van bepaalde leveranciers, afgemeten naar specifieke criteria. Gartner doet geen enkele aanbeveling voor een in de Magic Quadrant opgenomen product, leverancier of service. Evenmin geeft Gartner technologie-gebruikers het advies slechts te kiezen voor de als ‘Leiders’ bestempelde leveranciers in het Magic Quadrant. De grafische representatie dient uitsluitend als onderzoeksmiddel en niet als aansporing tot actie. Gartner wijst alle mogelijke aan de vermelde onderzoeksresultaten uitdrukkelijk of impliciet ontleende waarborgen van de hand; dit betreft ook eventuele verwachtingen voor de verkoopbaarheid of de geschiktheid van een product of dienst voor een specifiek doel.

InterSystems Benelux
Marketing Manager: David Majster
tel: +32 (0)2 464 97 20
fax: +32 (0)2 464 97 39
e-mail: dmajster@InterSystems.com

*) Magic Quadrant for Application Infrastructure for Composite-Application Projects, 2Q07 Massimo Pezzini, Michael Barnes, Kimihiko Iijima, David Gootzit, Yefim V. Natis, Daryl C. Plumer, Jess Thompson, Dale Vecchio, Janelle B. Hill, Simon Hayward. June, 7, 2007.