OFFICIËLE OPENING XEROX HOOFDKANTOOR BREUKELEN IN HET TEKEN VAN INNOVATIE EN VERANDERING

Breukelen, 6 oktober 2005 - Op woensdag 5 oktober opende Xerox (Nederland) B.V. officieel de poorten van haar nieuwe hoofdkantoor op het bedrijventerrein Breukelerwaard langs de A2 in Breukelen. Algemeen directeur Valentin Govaerts lichtte in zijn welkomstwoord nog eens toe waarom voor de locatie in Breukelen werd gekozen. Hij benadrukte daarbij dat de belangrijkste motivatie voor het samenbrengen van alle Xerox-afdelingen van de Nederlandse organisatie in het nieuwe gebouw werd gevormd door het streven naar een optimale dienstverlening aan ‘de klant’ – van klein tot groot.

‘Innovatie en Verandering’ was het hoofdthema van de openingsbijeenkomst en Valentin Govaerts schetste om te beginnen een historisch overzicht van enkele belangrijke ontwikkelingen van Xerox, zoals de uitvinding van de ‘xerografie’ in 1938. Kenmerkend voor de komende jaren noemde hij de omslag van technologie naar ‘consulting services’, waarbij Xerox weer een belangrijke voortrekkersrol vervult.

Vervolgens was het woord aan Hans Wiegel. Op de van hem bekende vlotte en af en toe geestige wijze, schetste hij het innovatieproces en de daarbij belangrijke aandachtspunten van een – niet bij name genoemde – organisatie, bij welk proces hij nauw betrokken is geweest. Frank Dales, de burgemeester van Breukelen, meldde aansluitend trots te zijn op het feit dat een gerenommeerd bedrijf als Xerox voor vestiging in zijn gemeente heeft gekozen. In zijn toespraak gaf hij – inhakend op het centrale thema - enkele voorbeelden waarop zijn gemeente richting de burgers op innovatieve wijze werkzaam is. “Xerox kan daarbij als stimulerend voorbeeld dienen”, aldus de burgemeester die de wens uitsprak voor een goed en regelmatig contact met de onderneming.

De afsluitende toespraak kwam van Armando Zagalo de Lima, corporate vice president en president van Xerox Europe, die op luchtige wijze een overzicht gaf van de veranderingsprocessen zoals die binnen de Xerox organisatie als geheel plaatshebben. Daarbij wordt onder meer via implementatie van op de klant gerichte Lean Six Sigma procesverbetering gewerkt aan de realisatie van een ‘high performance operating environment’ in de organisatie,

De formele bijeenkomst werd afgesloten door het afschieten van een verfkanon, dat was geladen met verf in alle kleuren die zijn terug te vinden in de Xerox huisstijl. Kleuren die de activiteiten en de leidende rol van Xerox bij de introductie van kleur in documenten binnen (kantoor)organisaties symboliseren. Het aldus vervaardigde kleurige doek werd gesigneerd door de ‘schutters’ Armando Zagalo de Lima, Valentin Govaerts en Huub van de Coolwijk, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Xerox (Nederland).

SOS-Kinderdorpen
Xerox gaf ter gelegenheid van de opening via een donatie aan SOS-Kinderdorpen tevens blijk van haar maatschappelijke betrokkenheid. Ook de aanwezigen werden opgeroepen om deze organisatie te ondersteunen. De actie van Xerox werd in dank begroet door SOS-Kinderdorpen ambassadeur Hans van Breukelen, die tevens een gloedvolle voordracht hield over de wereldwijde activiteiten van die organisatie en de resultaten die ermee worden behaald.

--- einde persbericht --- 
 
Xerox Europe
Xerox Europe, de Europese organisatie van Xerox Corporation, levert een uitgebreide range aan Xerox producten, oplossingen en diensten, alsmede bijbehorende supplies en software. Het aanbod is met name gericht op een drietal marktsegmenten: kantoren van klein tot groot, de markt voor productieprinten en grafische omgevingen, alsmede dienstverlening, met inbegrip van advisering, systeemontwerp/–beheer en document outsourcing.

Xerox Europe heeft productievestigingen in Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk en een geavanceerd R&D centrum (Xerox Research Centre Europe) in Grenoble, Frankrijk. Voor meer informatie, ga naar www.xerox.com.

Xerox® is het handelsmerk van Xerox Corporation. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen.

Klantcontacten
Voor meer informatie over Xerox en de producten: bel 0346 - 255255 of kijk op www.xerox.nl.

Mediacontacten
Xerox (Nederland) B.V., Patty de Jong, Communications Manager, tel.: 0346 – 255 770,
email: patty.dejong@xerox.com
 
VerkroostPR (voor Xerox), Herman Verkroost, tel.: 030 – 229 20 05, email: hav@verkroostpr.nl 
 
Foto:
Xerox (Nederland) B.V. nam op 5 oktober jl. officieel haar nieuwe kantoorgebouw in Breukelen in gebruik. Voor de openingshandeling tekenden v.l.n.r. Huub van de Coolwijk, voorzitter van de Raad van Commissarissen, Armando Zagalo de Lima, corporate vice president en president Xerox Europe, en Valentin Govaerts, algemeen directeur Xerox (Nederland) B.V.