Herken zakelijke websitebezoekerswww.marcommit.nlwww.lubbersdejong.nlwww.EVENTIVE.nl

2512 volgers @ICTberichten
Herken zakelijke websitebezoekersMarcommit is hét full service B2B marketing bureau van Nederland! Wij helpen jouw bedrijf met offline en online marketing campagnes die écht werken.
Deel dit nu via
Datum: (170 dagen geleden)
Bedrijf:

CSR adviseert €833 miljoen voor een integrale aanpak voor cyberweerbaarheid

Om Nederland ook in de toekomst een open, vrije en welvarende samenleving te laten zijn, moet het nieuwe kabinet ingrijpen. Onze digitale veiligheid en digitale autonomie staan onder druk en daarmee ons maatschappelijk en economisch welzijn. De cyberweerbaarheid van ons land moet chefsache zijn. Daarom verdient het regie op het hoogste politieke- en ambtelijke niveau en een aanpak waarbij publiek, privaat en wetenschap elkaar versterken. Nederland moet de krachten bundelen en werken aan één cyberweerbaarheidsstrategie met een meerjarenprogramma zodat we onze ambities kunnen verwezenlijken, ons kunnen wapenen tegen cyberaanvallen en onze digitale autonomie kunnen verstevigen. Hiervoor is een investering nodig van €833 miljoen, bovenop de huidige uitgaven en budgetten voor cyberweerbaarheid. Dat is de conclusie van de Cyber Security Raad (hierna de raad) uit het CSR Adviesrapport ‘Integrale aanpak cyberweerbaarheid’ dat vandaag is gepubliceerd. Alleen met een integrale aanpak en de gevraagde investeringen voor cyberweerbaarheid kunnen we in Nederland beschermen wat ons dierbaar is.

Digitale veiligheid moet op het hoogst bestuurlijke niveau worden belegd zodat het daadwerkelijk chefsache wordt. Op dit moment is de cyberweerbaarheidsketen in Nederland niet op alle punten even sterk. Hierdoor ontstaan er lacunes en gebreken waardoor de cyberweerbaarheid van Nederland op diverse onderdelen zwakheden vertoont. Cybercriminaliteit in Nederland neemt steeds verder toe en de georganiseerde misdaad en statelijke actoren vormen een permanente dreiging. Ook is er sprake van een groeiende afhankelijkheid van grote buitenlandse marktpartijen. Hierdoor kunnen we niet altijd garanderen dat wij de enigen zijn met toegang tot onze vitale systemen en data. Er staat dus veel op het spel.

De raad roept het komende kabinet daarom op om in te zetten op een integrale aanpak van onze cyberweerbaarheid. Publiek-private samenwerking is daarbij essentieel. Voor de veiligheid van ons land, de economie en maatschappij is het cruciaal dat cyberweerbaarheid topprioriteit krijgt. Digitale veiligheid moet chefsache zijn, zowel bij de overheid als het bedrijfsleven. Het CSR Adviesrapport ‘Integrale aanpak cyberweerbaarheid’ bevat concrete (strategische) en op korte termijn te nemen maatregelen om onze cyberweerbaarheid zo snel mogelijk op het noodzakelijke niveau te krijgen, inclusief de benodigde investeringen hiervoor. In het advies staan vijf speerpunten centraal, te weten regie op samenwerking en informatiedeling, weerbare vitale processen, versterking onderzoek en onderwijs, realiseren van cybercrime-handhavingsketen en zorgplicht van leveranciers voor veilige producten en diensten voor burgers, bedrijfsleven en overheid.

Regie op samenwerking en informatiedeling
Cyberweerbaarheid moet chefsache zijn en het nieuwe kabinet is aan zet. De raad adviseert het nieuwe kabinet om in plaats van een Minister Digitale Zaken direct een ministeriële onderraad digitale zaken in te richten, waar cyberweerbaarheid en digitale autonomie integraal aan de orde wordt gesteld. Deze onderraad moet steunen op een interdepartementale strategische overlegkoepel, met daarin alle ministeries die raakvlakken hebben met cyberweerbaarheid. Er moet één cyberweerbaarheidsstrategie komen, inclusief een meerjarenprogramma. Op basis hiervan moet het budget worden verdeeld zodat de betrokken overheidsorganen hiermee hun werk kunnen inrichten.

De raad adviseert daarnaast het nieuwe kabinet om voor de langere termijn te verkennen hoe het besturingsmodel zo kan worden ingericht dat overheden, inclusief de decentrale overheden, bedrijfsleven en wetenschap gezamenlijk kunnen werken aan één nationale cyberweerbaarheidsstrategie. Omdat hiervoor naar alle waarschijnlijkheid wetswijziging nodig is, vraagt dit meer tijd.

Ook de informatiedeling over cyberdreigingen moet worden verbeterd. Een van de belangrijkste instrumenten om de cyberweerbaarheid van organisaties en burgers te verhogen, is hen snel te informeren wanneer hun IT-systemen kwetsbaarheden vertonen of gehackt zijn. De infrastructuur hiervoor moet snel worden verbeterd. Voor een effectieve, integrale aanpak van dit complexe probleem is een versterking en verbetering van de samenwerking tussen publiek, privaat en wetenschap op tactisch en operationeel niveau cruciaal. Het vraagt om een gezamenlijke inspanning om tot oplossingen te komen. Informatiedeling over cyberdreigingen en -kwetsbaarheden is daarbij een belangrijk onderdeel van de oplossing. Daarom pleit de raad voor een snellere vorming van een volwassen landelijk dekkend stelsel van informatieknooppunten (LDS).  

Een veilige basis
Om te zorgen dat burgers, bedrijven en overheid minder kwetsbaar zijn in het digitale domein, pleit de raad voor extra aandacht en steun voor onze vitale processen en het verhogen van de snelheid waarmee deze cyberweerbaar wordt gemaakt. Dit beperkt de kans en impact van cyberaanvallen op het hart van de maatschappij. Iedereen moet kunnen vertrouwen op de digitale veiligheid van ICT-producten en -diensten. De raad adviseert daarom extra aandacht voor zorgplichten voor veilige hard- en software. Samen met gerichte handvatten en informatie biedt dit ondersteuning om burgers en mkb digitaal vaardiger en veiliger te maken.

Versterken cybercrime-handhavingsketen
Cybercriminelen mogen niet langer vrijuit gaan. De handhavingsketen op cybercrime dient aanzienlijk te worden versterkt. De capaciteit van reeds betrokken partijen, zoals de Nationale Politie, Openbaar Ministerie Koninklijke Marechaussee, moet snel uitgebreid worden en publiek-private samenwerking moet structureel worden ingericht en gesteund.

Kennispositie
Er wordt in Nederland onvoldoende geïnvesteerd in onderzoek, onderwijs en innovatie voor onze cyberweerbaarheid. Dit heeft als gevolg dat wetenschappelijk en maatschappelijk Nederlands cybertalent vertrekt naar het buitenland (braindrain) en dit draagt verder bij aan het huidige tekort aan voldoende gekwalificeerde specialisten in het cybersecuritydomein. Nederland moet inzetten op een ecosysteem waarin op hoog niveau onderzoek naar cyberweerbaarheid wordt uitgevoerd en gevaloriseerd. Door gerichte investeringen in onderzoek, start-ups en een cybercurriculum in relevante opleidingen kan de huidige academische braindrain een halt worden toegeroepen en kunnen we beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel. Zo bouwen we aan een Nederland dat zelf de kennis in huis heeft om ook in de toekomst digitale dreigingen af te slaan. Ook adviseert de raad om in het curriculum van het primair en voortgezet onderwijs met spoed digitale geletterdheid in te voeren en dit onderwerp los te koppelen van een algehele herziening van het curriculum.

Over dit adviesrapport
De raad heeft het CSR Adviesrapport ‘Integrale aanpak cyberweerbaarheid’ opgesteld in opdracht van de (nu demissionair) minister van Justitie en Veiligheid. De raad is gevraagd advies uit te brengen over de benodigde investeringen in cybersecurity voor de komende kabinetsperiode. Dit is vertaald naar een advies over een integrale aanpak voor cyberweerbaarheid, inclusief maatregelen en investeringen die het komende kabinet in Nederland moet nemen. Daarbij is de raad ondersteund door Deloitte. Nog niet eerder is in Nederland op deze wijze integraal onderzoek gedaan naar de benodigde verbeteringen en investeringen in cyberweerbaarheid; publiek, privaat en wetenschap hebben samengewerkt aan dit advies. Voor de positionering van Nederland is ook gekeken naar hoe andere vergelijkbare landen de aanpak voor cyberweerbaarheid invullen en zijn succesvolle voorbeelden benoemd.
Laatste van Cyber Security Raad (CSR)  
‘Digitale autonomie Nederland staat onder druk’

CSR adviseert €833 miljoen voor een integrale aanpak voor cyberweerbaarheid

“Zonder inzet nieuwe technologieën is cyberweerbaarheid niet te garanderen”
Soliton en NewChannel bieden veilige network en remote access oplossingen

Website Fides Solutions in geheel nieuw jasje

Schneider Electric wint 'Sustainable Infrastructure Vendor of the Year' tijdens de CRN UK Tech Impact Awards

Zyxel breidt activiteiten uit in België en Luxemburg

Wereldwijd onderzoek: 9 op de 10 werknemers bereid salaris in te leveren in ruil voor keuze in hun werkdevice

Transitieprofs haalt new kid on the block in IT Service Management naar de Benelux

Barracuda introduceert tool om malware te vinden in Microsoft 365 en datalekken te voorkomen

Coronacrisis geeft inzicht: persoonlijk contact uitermate belangrijk bij goed onderwijs

Telindus behaalt Microsoft Azure Gold Partnership

Dijk Natural Collections reduceert deelleveringen met 20% en verhoogt klanttevredenheid en omzet dankzij op low-code gebaseerde order planning tool

ROC Mondriaan schakelt SentinelOne in voor schoonmaak na ransomware-aanval

Urban Arrow stroomlijnt samenwerking met dealers dankzij portal van Appronto

Dataiku door Gartner erkend als Peer Insights Customers’ Choice voor Data Science en Machine Learning Platforms

Nederlands bedrijf Kepler Vision lanceert nieuwe software met dé oplossing voor de zorg van dementiepatiënten in zorginstellingen

Onderzoek Check Point Research: Formbook is populairste malware in Nederland

Mijlpaal: meer dan de helft van online shoppers koopt met smartphone
Colruyt Group optimaliseert bedrijfsvoering en klantervaring met nieuwe in de cloud beheerde netwerkoplossing van Extreme Networks

DNA Services groeit door met clouddiensten op infrastructuur Uniserver

Gratis, krachtig en privacyvriendelijk alternatief voor Google Analytics nu beschikbaar voor iedereen

Schneider Electric introduceert de nieuwe generatie TeSys Deca motorstarters
Geplaatst:
Verstreken tijd: 170 dagen
Cyber Security.. contact  

Logo Cyber Security Raad (CSR)


Marcommit is hét full service B2B marketing bureau van Nederland! Wij helpen jouw bedrijf met offline en online marketing campagnes die écht werken. Herken zakelijke websitebezoekers
 Spotlight  
Logo Maunt
Logo Huisabc.nl
Logo Prof-IT4all
Logo Drimpy
Logo  Fundaments, Expert in Clouds
Logo Login Consultants
Logo Elbo Technology
Logo iSOC24
Logo Vabi
Logo Brixxs
Logo SoftApp BV
Logo MatrixMind
Logo Nice to Meat
Logo Fullstaq B.V.
Logo DNA Services B.V.
Logo Xperit Solutions B.V.
Logo Orange Cyberdefense
Logo VPNdiensten.nl
Logo PlanMen
Logo Facilitor
Logo VPNdiensten.nl
Logo Techone B.V.
Logo Yenlo
Logo E-mergo
Logo Orange Cyberdefense
Logo Boys with Brains
Logo MCS B.V.
Logo Xperit Solutions B.V.
Logo Zyxel
Logo Jamf
Logo Transitieprofs
Logo Barracuda Networks
Logo NCOI Opleidingen
Logo Telindus
Logo Extreme Networks
Logo Piwik PRO
Logo Schneider Electric
Logo Schneider Electric
Logo Last Mile eMobility
Logo Schneider Electric
Logo PA Consulting
Logo Ivanti
Tarieven
Publicatie eenmalig €49

Publicatiebundels
- 6 publicaties €199
- 12 publicaties €349
- Onbeperkt €499

Eenmalig publiceren
- Persbericht aanleveren

Regelmatig publiceren
- Bedrijfsabonnement
Contact
Persberichten.com
JMInternet
Kuyperstraat 48
7942 BR Meppel
Nederland
info@persberichten.com
KvK 54178096

Volg @ICTberichten
- Twitter

Zoek
- IT bedrijf
- IT PR-bureau
Over ons
Persberichten.com, hét platform voor IT persberichten

In de database
- 92108 persberichten
- 6048 bedrijfsprofielen
- 60 PR-bureauprofielen
- 10789 tags

Publicatiekenmerken
+ Behouden tekstopmaak
+ Foto/illustratie/logo
+ Downloadbare bijlages
+ Profiel met socials
 
Herken zakelijke websitebezoekerswww.marcommit.nlwww.lubbersdejong.nlwww.EVENTIVE.nl