Herken zakelijke websitebezoekerswww.lubbersdejong.nlwww.marcommit.nlwww.EVENTIVE.nl
2522 volgen @ICTberichten
Deel dit nu
Datum: (14 dagen geleden)
Bedrijf:

CSR adviseert €833 miljoen voor een integrale aanpak voor cyberweerbaarheid

Om Nederland ook in de toekomst een open, vrije en welvarende samenleving te laten zijn, moet het nieuwe kabinet ingrijpen. Onze digitale veiligheid en digitale autonomie staan onder druk en daarmee ons maatschappelijk en economisch welzijn. De cyberweerbaarheid van ons land moet chefsache zijn. Daarom verdient het regie op het hoogste politieke- en ambtelijke niveau en een aanpak waarbij publiek, privaat en wetenschap elkaar versterken. Nederland moet de krachten bundelen en werken aan één cyberweerbaarheidsstrategie met een meerjarenprogramma zodat we onze ambities kunnen verwezenlijken, ons kunnen wapenen tegen cyberaanvallen en onze digitale autonomie kunnen verstevigen. Hiervoor is een investering nodig van €833 miljoen, bovenop de huidige uitgaven en budgetten voor cyberweerbaarheid. Dat is de conclusie van de Cyber Security Raad (hierna de raad) uit het CSR Adviesrapport ‘Integrale aanpak cyberweerbaarheid’ dat vandaag is gepubliceerd. Alleen met een integrale aanpak en de gevraagde investeringen voor cyberweerbaarheid kunnen we in Nederland beschermen wat ons dierbaar is.

Digitale veiligheid moet op het hoogst bestuurlijke niveau worden belegd zodat het daadwerkelijk chefsache wordt. Op dit moment is de cyberweerbaarheidsketen in Nederland niet op alle punten even sterk. Hierdoor ontstaan er lacunes en gebreken waardoor de cyberweerbaarheid van Nederland op diverse onderdelen zwakheden vertoont. Cybercriminaliteit in Nederland neemt steeds verder toe en de georganiseerde misdaad en statelijke actoren vormen een permanente dreiging. Ook is er sprake van een groeiende afhankelijkheid van grote buitenlandse marktpartijen. Hierdoor kunnen we niet altijd garanderen dat wij de enigen zijn met toegang tot onze vitale systemen en data. Er staat dus veel op het spel.

De raad roept het komende kabinet daarom op om in te zetten op een integrale aanpak van onze cyberweerbaarheid. Publiek-private samenwerking is daarbij essentieel. Voor de veiligheid van ons land, de economie en maatschappij is het cruciaal dat cyberweerbaarheid topprioriteit krijgt. Digitale veiligheid moet chefsache zijn, zowel bij de overheid als het bedrijfsleven. Het CSR Adviesrapport ‘Integrale aanpak cyberweerbaarheid’ bevat concrete (strategische) en op korte termijn te nemen maatregelen om onze cyberweerbaarheid zo snel mogelijk op het noodzakelijke niveau te krijgen, inclusief de benodigde investeringen hiervoor. In het advies staan vijf speerpunten centraal, te weten regie op samenwerking en informatiedeling, weerbare vitale processen, versterking onderzoek en onderwijs, realiseren van cybercrime-handhavingsketen en zorgplicht van leveranciers voor veilige producten en diensten voor burgers, bedrijfsleven en overheid.

Regie op samenwerking en informatiedeling
Cyberweerbaarheid moet chefsache zijn en het nieuwe kabinet is aan zet. De raad adviseert het nieuwe kabinet om in plaats van een Minister Digitale Zaken direct een ministeriële onderraad digitale zaken in te richten, waar cyberweerbaarheid en digitale autonomie integraal aan de orde wordt gesteld. Deze onderraad moet steunen op een interdepartementale strategische overlegkoepel, met daarin alle ministeries die raakvlakken hebben met cyberweerbaarheid. Er moet één cyberweerbaarheidsstrategie komen, inclusief een meerjarenprogramma. Op basis hiervan moet het budget worden verdeeld zodat de betrokken overheidsorganen hiermee hun werk kunnen inrichten.

De raad adviseert daarnaast het nieuwe kabinet om voor de langere termijn te verkennen hoe het besturingsmodel zo kan worden ingericht dat overheden, inclusief de decentrale overheden, bedrijfsleven en wetenschap gezamenlijk kunnen werken aan één nationale cyberweerbaarheidsstrategie. Omdat hiervoor naar alle waarschijnlijkheid wetswijziging nodig is, vraagt dit meer tijd.

Ook de informatiedeling over cyberdreigingen moet worden verbeterd. Een van de belangrijkste instrumenten om de cyberweerbaarheid van organisaties en burgers te verhogen, is hen snel te informeren wanneer hun IT-systemen kwetsbaarheden vertonen of gehackt zijn. De infrastructuur hiervoor moet snel worden verbeterd. Voor een effectieve, integrale aanpak van dit complexe probleem is een versterking en verbetering van de samenwerking tussen publiek, privaat en wetenschap op tactisch en operationeel niveau cruciaal. Het vraagt om een gezamenlijke inspanning om tot oplossingen te komen. Informatiedeling over cyberdreigingen en -kwetsbaarheden is daarbij een belangrijk onderdeel van de oplossing. Daarom pleit de raad voor een snellere vorming van een volwassen landelijk dekkend stelsel van informatieknooppunten (LDS).  

Een veilige basis
Om te zorgen dat burgers, bedrijven en overheid minder kwetsbaar zijn in het digitale domein, pleit de raad voor extra aandacht en steun voor onze vitale processen en het verhogen van de snelheid waarmee deze cyberweerbaar wordt gemaakt. Dit beperkt de kans en impact van cyberaanvallen op het hart van de maatschappij. Iedereen moet kunnen vertrouwen op de digitale veiligheid van ICT-producten en -diensten. De raad adviseert daarom extra aandacht voor zorgplichten voor veilige hard- en software. Samen met gerichte handvatten en informatie biedt dit ondersteuning om burgers en mkb digitaal vaardiger en veiliger te maken.

Versterken cybercrime-handhavingsketen
Cybercriminelen mogen niet langer vrijuit gaan. De handhavingsketen op cybercrime dient aanzienlijk te worden versterkt. De capaciteit van reeds betrokken partijen, zoals de Nationale Politie, Openbaar Ministerie Koninklijke Marechaussee, moet snel uitgebreid worden en publiek-private samenwerking moet structureel worden ingericht en gesteund.

Kennispositie
Er wordt in Nederland onvoldoende geïnvesteerd in onderzoek, onderwijs en innovatie voor onze cyberweerbaarheid. Dit heeft als gevolg dat wetenschappelijk en maatschappelijk Nederlands cybertalent vertrekt naar het buitenland (braindrain) en dit draagt verder bij aan het huidige tekort aan voldoende gekwalificeerde specialisten in het cybersecuritydomein. Nederland moet inzetten op een ecosysteem waarin op hoog niveau onderzoek naar cyberweerbaarheid wordt uitgevoerd en gevaloriseerd. Door gerichte investeringen in onderzoek, start-ups en een cybercurriculum in relevante opleidingen kan de huidige academische braindrain een halt worden toegeroepen en kunnen we beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel. Zo bouwen we aan een Nederland dat zelf de kennis in huis heeft om ook in de toekomst digitale dreigingen af te slaan. Ook adviseert de raad om in het curriculum van het primair en voortgezet onderwijs met spoed digitale geletterdheid in te voeren en dit onderwerp los te koppelen van een algehele herziening van het curriculum.

Over dit adviesrapport
De raad heeft het CSR Adviesrapport ‘Integrale aanpak cyberweerbaarheid’ opgesteld in opdracht van de (nu demissionair) minister van Justitie en Veiligheid. De raad is gevraagd advies uit te brengen over de benodigde investeringen in cybersecurity voor de komende kabinetsperiode. Dit is vertaald naar een advies over een integrale aanpak voor cyberweerbaarheid, inclusief maatregelen en investeringen die het komende kabinet in Nederland moet nemen. Daarbij is de raad ondersteund door Deloitte. Nog niet eerder is in Nederland op deze wijze integraal onderzoek gedaan naar de benodigde verbeteringen en investeringen in cyberweerbaarheid; publiek, privaat en wetenschap hebben samengewerkt aan dit advies. Voor de positionering van Nederland is ook gekeken naar hoe andere vergelijkbare landen de aanpak voor cyberweerbaarheid invullen en zijn succesvolle voorbeelden benoemd.
Laatste van Cyber Security Raad (CSR)  
CSR adviseert €833 miljoen voor een integrale aanpak voor cyberweerbaarheid

“Zonder inzet nieuwe technologieën is cyberweerbaarheid niet te garanderen”

CSR Advies: Aanscherping en uitbreiding van maatregelen noodzakelijk voor een cyberweerbare samenleving
Klantcontact.nl lanceert de Klantcontact Partnership Studie (KPS)

Resultaten Unit4 Q1 opgestuwd na groei-investering door TA Associates van meer dan 2 miljard dollar

Vattenfall Foundation start kennisgedreven vrijwilligerswerk door samenwerking met Impact Matters

Nieuw onderzoek biedt inzicht in belangrijkste oorzaken burn-outs onder zorgpersoneel

Werkomgeving, bedrijfscultuur en persoonlijke ontwikkeling belangrijker voor softwareontwikkelaars dan salaris

Pega Process AI biedt zelfoptimaliserende procesautomatisering

Arrow Electronics breidt ArrowSphere uit met Bitdefender MSP-portfolio voor cyberbeveiliging

VMware ondersteunt de huidige Anywhere Workforce met nieuwe propositie

Zscaler verbetert Zero Trust-security voor de digitale organisatie en ontwricht daarmee decennia aan verouderde IT-security- en netwerkmodellen

Dell Technologies: Betere prestaties en meer automatisering voor Dell EMC PowerStore-gamma

Gezichtsverificatie iProov geselecteerd door itsme om wereldwijde groei te ondersteunen

Maandalert Woningmarkt | april 2021, Blijvende prijsstijgingen op de woningmarkt

TIE Kinetix helpt Nederlands Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de volgende stap te maken met e-procurement
BIM4Production wil de bouwsector blijvend veranderen, project bij Spaansen is antwoord op de vraag: ‘hoe dan?’

Ivanti introduceert Neurons voor ITSM en ITAM om Everywhere Workplace mogelijk te maken

Zoom stelt $100 miljoen beschikbaar voor ontwikkelaars Zoom Apps

Updates voor Jamf Parent en Jamf Teacher ondersteunen online, hybride en fysiek onderwijs

Rick Schouten wordt Head of Finance BPSOLUTIONS

PayIBAN innoveert met aanbieden van iDEAL en Incassomachtigen zonder transactiekosten

Startupbootcamp Lanceert Digitale Accelerator Voor One Single Hub

Earth Day: duurzaamheid begint bij de fabrikant volgens Lexmark

KnowBe4-rapport laat zien dat we slimmer worden in het herkennen van corona-gerelateerde phishing-mails

JOGO haalt €2 miljoen op voor innovatief ontwikkelingsplatform voor voetbaltalent
Geplaatst:
Verstreken tijd: 14 dagen
Cyber Security.. contact  

Logo Cyber Security Raad (CSR)


Marcommit is hét full service B2B marketing bureau van Nederland! Wij helpen jouw bedrijf met offline en online marketing campagnes die écht werken. Herken zakelijke websitebezoekers
 Spotlight  
Logo BIM4Production
Logo 123zakelijk
Logo Music in Brands
Logo Luminis Nederland B.V.
Logo Xperit Solutions B.V.
Logo Priemo
Logo Alcadis
Logo Bergler ICT
Logo Intus Workforce Solutions BV
Logo NEXXT
Logo Stichting Brabant Onderneemt
Logo i4 Managed IT Services
Logo Cryptokopen.nl
Logo CBMK
Logo MCS B.V.
Logo Xperit Solutions B.V.
Logo Spryng
Logo Dynatos
Logo Tankpas-Aanvragen.nl
Logo Medius
Logo Xperit Solutions B.V.
Logo MCS B.V.
Logo Medius
Logo PQR
Logo Humanwave B.V.
Logo Techone B.V.
Logo Xperit Solutions B.V.
Logo Medius
Logo Impact Matters
Logo Nuance
Logo Honeypot
Logo Pegasystems
Logo Arrow Electronics
Logo Ivanti
Logo Zoom
Logo Jamf
Logo BPSOLUTIONS
Logo Startupbootcamp
Logo Unit4
Logo Arrow Electronics
Logo Databricks
Logo Avit Group
Tarieven
Publicatie eenmalig €49

Publicatiebundels
- 6 publicaties €199
- 12 publicaties €349
- Onbeperkt €499

Direct doen
- Persbericht aanleveren
- Publicatieabonnement
Contact
Persberichten.com
JMInternet
Kuyperstraat 48
7942 BR Meppel
Nederland
info@persberichten.com
KvK 54178096

Volg @ICTberichten
- Twitter

Zoek
- IT bedrijf
- IT PR-bureau
Over ons
Persberichten.com, hét platform voor IT persberichten

In de database
- 90894 persberichten
- 5958 bedrijfsprofielen
- 60 PR-bureauprofielen
- 10126 tags

Publicatiekenmerken
- Rijke tekstopmaak
- Responsieve weergave
- Met foto/illustratie/logo
- Met downloadbare bijlages
- Met bedrijfsprofiel
 
Herken zakelijke websitebezoekerswww.lubbersdejong.nlwww.marcommit.nlwww.EVENTIVE.nl