www.LVTPR.comwww.lubbersdejong.nlwww.marcommit.nlHerken zakelijke websitebezoekers
2506 volgen @ICTberichten
Deel dit nu
Datum: (135 dagen geleden)
Bedrijf:
PR: Wisse Kommunikatie

Copernicus: nieuwe app die opwarming met maximaal 1,5 °C monitort, biedt ontwikkelaars gratis klimaatdata

Een nieuwe app van de Copernicus dienst voor klimaatverandering (C3S) laat zien hoe dicht we mogelijk bij een opwarming van 1,5 °C zijn

Een gratis app die is uitgebracht door de Copernicus dienst voor klimaatverandering van de Europese Unie is een van de vele voorbeelden van hoe app-ontwikkelaars nieuwe manieren creëren om de gratis toegankelijke Climate Data Store te benutten.
  • De CDS biedt gratis toegang tot applicaties die gegevens gebruiken die ook weer kunnen worden gedownload
  • Voorbeelden zijn de nieuwe monitoring-app, maar ook toepassingen om brandgevaar in kaart te brengen, voor bergtoerisme, of de Monthly Explorer voor COVID-19
  • Wetenschappers en tech-specialisten hebben via de API en de ingebouwde toolbox toegang tot de data en broncode achter deze applicaties
De Copernicus dienst voor klimaatverandering (C3S) heeft een applicatie ontwikkeld die inzicht biedt in het tempo waarin de aarde opwarmt. C3S, dat in opdracht van de Europese Unie opgezet is door het Europees Centrum voor Weersverwachtingen op Middellange Termijn (ECMWF), zegt dat de nieuwe ' Global Temperature Trend Monitor' slechts één van de voorbeelden is van hoe de klimaatgegevens die Copernicus verzamelt en verwerkt ingezet kunnen worden in een grote verscheidenheid aan toepassingen voor zowel het bedrijfsleven als de samenleving in het algemeen.

Met de gratis app kan iedereen de veranderingen in de wereldwijde gemiddelde temperatuurtrends in de context plaatsen van de limiet van 1,5 °C die is vastgelegd in de klimaatovereenkomst van Parijs. De overeenkomst, die nu is ondertekend door 196 staten en de Europese Unie, heeft tot doel wereldwijd de bewustwording rond de gevaren van klimaatverandering te vergroten, de wereldwijde temperatuurstijging in de 21e eeuw ruim onder de 2 °C boven het pre-industriële niveau te houden en de inspanningen voort te zetten om de klimaatverandering te beperken tot 1,5 °C. Het aantal landen dat momenteel de klimaatovereenkomst van Parijs heeft ondertekend, vertegenwoordigt ongeveer 79% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.In februari 2021 reikte de opwarming van de aarde ongeveer 1,19 °C boven het pre-industriële niveau. De limiet van 1,5 °C zou in 2034 worden bereikt als de opwarmingstrend zich op dezelfde manier voortzet als gedurende de 30 jaar voorafgaand aan januari 2021. De oranje lijn toont de schatting van het IPCC op basis van klimaatprojecties in hun rapport 'Global warming of 1.5 °C. 
Credits: Copernicus Climate Change Service/ECMWF.

De app heeft een schuifknop om temperatuurveranderingen te vergelijken met de pre-industriële periode voor elk punt tussen 2000 en vandaag. Een rode lijn - die de gemiddelde opwarmsnelheid van de afgelopen 30 jaar weergeeft - wordt doorgetrokken in de toekomst totdat deze de limiet van 1,5 °C bereikt. De applicatie wordt maandelijks bijgewerkt en biedt een bijna realtime versie van een afbeelding die oorspronkelijk uit het rapport Global Warming of 1.5°C van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) kwam.

Wetenschappers en tech-specialisten die dergelijke apps willen ontwikkelen, kunnen de gegevens downloaden naar hun eigen omgeving of gebruikmaken van de ingebouwde toolbox en zo direct online applicaties maken.

Gegevens kunnen handmatig worden geopend via een grafische gebruikersinterface (GUI) of door de Application Program Interface (API) van de C3S Climate Data Store te gebruiken. De API van C3S biedt programmatische toegang tot alle gegevens in de Climate Data Store. De C3S API-pagina geeft uitleg bij en voorbeelden van het gebruik van de interface.

De applicaties zelf gebruiken de tools in de Climate Datastore Toolbox als basis. Gebruikers krijgen toegang tot de code achter alle applicaties via het tabblad “ Source code” en kunnen  de algemene toolbox- documentatie gebruiken.

Freja Vamborg, Senior Scientist bij de Copernicus dienst voor klimaatverandering, licht toe: “Door namens C3S gratis klimaatgegevens aan te bieden voor app-ontwikkeling hopen we innovatie onder technische specialisten en ontwikkelaars te stimuleren. Onze data en voorbeeldtoepassingen kunnen op allerlei manieren worden ingezet om het bewustzijn rond klimaatverandering te vergroten en om de ontwikkeling van commercieel haalbare oplossingen voor aanpassingen aan de klimaatverandering aan te jagen. Met onze gegevens hebben externe app-ontwikkelaars de bouwstenen voorhanden om hun eigen applicaties te ontwikkelen, of dit nu voor het grote publiek is of voor afzonderlijke sectoren zoals energie en landbouw. Downstream-toepassingen die aardobservatiedata en klimaatgegevens kunnen gebruiken om zowel de industrie als de samenleving te helpen, zullen een belangrijke rol spelen bij het aanpassen aan onze steeds veranderende planeet. "

“Om de Global Temperature Trend Monitor op te stellen, gebruiken we één enkele temperatuurschatting uit de ERA5-dataset, waarbij we zowel de oorspronkelijk uitgebrachte gegevens uit 1979 gebruiken als de recentelijk uitgebrachte back-extensie die de dataset uitbreidt tot 1950. Door deze dataset te gebruiken, kunnen we de app gemakkelijk regelmatig bijwerken en deze gebruiken om te illustreren in welke richting we ongeveer gaan”, voegt ze eraan toe.

De veelzijdigheid van de milieugerelateerde data van C3S is af te leiden uit het grote aantal andere apps die zijn gemaakt via de toolbox-omgeving van de service.

Een van die toepassingen is het onlangs uitgebrachte Fire Weather Index (FWI)-systeem, dat een interactieve kaart gebruikt om huidig en toekomstig brandgevaar in elke regio in Europa in kaart te brengen. Deze app is speciaal gemaakt met het oog op de toeristische sector, aangezien bestemmingen die sterk afhankelijk zijn van buitenactiviteiten vatbaar zijn voor een verandering in het brandrisico. De FWI omvat het gebruik van twee verschillende C3S-datasets. Langetermijnindicatoren afgeleid van klimaatprojecties en heranalyse worden gecombineerd om het verband tussen klimaatomstandigheden en de kans op bosbranden in Europa in kaart te brengen. Iedereen kan de app gratis gebruiken, of het nu gaat om burgers, brandweerorganisaties, bedrijven, beleidsmakers of onderzoekers. De tool is eenvoudig uit te proberen in de C3S Climate Data Store, die een gebruikershandleiding, de gebruikte datasets en de broncodes biedt.De Fire Weather Index (FWI) voor Rome voor het einde van de eeuw met een niet-ambitieus beleid op het gebied van klimaatverandering. De bias-gecorrigeerde FWI van klimaatmodellen zal naar verwachting toenemen van 21 (matig) naar 26 (hoog) tussen het recente verleden en het einde van de eeuw. 

Credits: Copernicus Climate Change Service/ECMWF.

Hoewel toerisme in ieder geval een deel van 2021 nog niet op de agenda staat, is de impact van klimaatverandering op de lange termijn de volgende grote uitdaging voor de industrie. Een bijzonder kwetsbare en complexe sector, die vatbaar is voor klimaatverandering, is het bergtoerisme. De app Mountain Tourism vergelijkt op een interactieve kaart de vroegere en toekomstige sneeuwcondities op verschillende hoogtes die relevant zijn voor de toeristische sector. Een gekoppelde applicatie zet ook de variabelen uit tegen de hoogte.

Apps gemaakt door C3S worden ook gebruikt bij onderzoek in epidemiologie. Met de Monthly Explorer for COVID-19 kan elke gebruiker mogelijke verbanden tussen temperatuur, vochtigheid en virusverspreiding onderzoeken. De app biedt ook de mogelijkheid om naar specifieke ‘gemiddelde’ luchtverontreinigingsgegevens te kijken. Net als de Global Temperature Trend Monitor toont ook deze app de mogelijkheden aan die Copernicus-data kunnen bieden aan onderzoekers in de epidemiologie en andere medisch specialisten die betrokken zijn bij de strijd tegen de COVID-19-pandemie. Recent onderzoek suggereert dat, zoals vaak gebeurt met andere virussen, de verspreiding van COVID-19 kan worden beïnvloed door luchttemperatuur en vochtigheid. Bovendien kan luchtverontreiniging, met name fijnstof, een rol spelen bij de morbiditeit als gevolg van COVID-19 en de verspreiding ervan. Met deze applicatie kan de gebruiker een aantal van deze beweringen onderzoeken door de luchttemperatuur en vochtigheid in kaart te brengen, naast de klimatologische luchtverontreinigingsniveaus die worden geleverd door de parallelle dienst van C3S, de Copernicus Atmosfeermonitoringsdienst (CAMS), met sterftegegevens die beschikbaar zijn gesteld door Johns Hopkins University.

Voor app-ontwikkelaars biedt het Copernicus Incubation Program, dat is gelanceerd door de Europese Commissie, ondersteuning aan Europese ondernemers om met aardobservatiegegevens te werken om commercieel levensvatbare producten en diensten te creëren. Het programma kent elk jaar 50.000 euro toe aan 20 Europese start-ups.

Alle applicaties die momenteel beschikbaar zijn in de Climate Data Store van C3S zijn hier te vinden:
https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/search?type=application

+++

Over ECMWF en Copernicus
Copernicus is het aardeobservatieprogramma van de Europese Unie en werkt door middel van zes thematische diensten: atmosfeer, oceaan, land, klimaatverandering, beveiliging en noodsituaties. Het levert gratis operationele data en diensten die gebruikers betrouwbare en actuele informatie over onze planeet en het milieu bieden. Het programma wordt gecoördineerd en beheerd door de Europese Commissie en geïmplementeerd in samenwerking met de Lidstaten, de European Space Agency (ESA), de European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT), de European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), Europese agentschappen en Mercator Oceán.

ECMWF werkt met twee diensten van het Copernicus aardeobservatieprogramma van de EU: de Copernicus atmosfeermonitoringsdienst (CAMS) en de Copernicus dienst voor klimaatverandering (C3S). Ze dragen daarnaast bij aan de Copernicus dienst voor noodsituatiebeheer (CEMS). Het Europees Centrum voor Weersverwachtingen op de Middellange Termijn (ECMWF) is een onafhankelijke en intergouvernementele organisatie die wordt ondersteund door 34 staten. Het is een onderzoeksinstituut en een 24/7 operationele dienst die numerieke weersverwachtingen produceert en stuurt aan lidstaten. Deze data zijn volledig beschikbaar voor de nationale meteorologische diensten van deze Lidstaten. De supercomputer-faciliteit (en het data-archief) van ECMWF is een van de grootste in Europa en Lidstaten kunnen 25% van de capaciteit gebruiken voor eigen doeleinden.

ECMWF breidt voor sommige activiteiten uit naar alle lidstaten. Naast een hoofdkantoor in het VK en een Computing Centre in Italië, zullen vanaf de zomer van 2021 nieuwe kantoren worden gevestigd in Bonn, Duitsland, die zullen focussen op activiteiten die worden uitgevoerd in samenwerking met de EU, zoals Copernicus.

De website van de Copernicus dienst voor klimaatverandering is te vinden op https://climate.copernicus.eu/
De website van de Copernicus Dienst voor Atmosfeermonitoring is te vinden op http://atmosphere.copernicus.eu/
Meer informatie over Copernicus: www.copernicus.eu
De ECMWF-website is te vinden op https://www.ecmwf.int/

Twitter:
@CopernicusECMWF
@CopernicusEU
@ECMWF

Mediacontact
Nuria Lopez (Ms.; she, her)
Communications | Copernicus Contracts and Press
Office of the Director General
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Reading, UK | Bologna, Italy
e:  nuria.lopez@ecmwf.int | 
t: +44 118 949 9778 | 
m: +44 739 227 7523
Laatste van Copernicus EU  
Copernicus: nieuwe app die opwarming met maximaal 1,5 °C monitort, biedt ontwikkelaars gratis klimaatdata
Geplaatst:
Verstreken tijd: 135 dagen
Copernicus EU contact  

Logo Copernicus EU

Copernicus EU sociaal  


Copernicus EU tweets  

Marcommit is hét full service B2B marketing bureau van Nederland! Wij helpen jouw bedrijf met offline en online marketing campagnes die écht werken. Herken zakelijke websitebezoekers
 Spotlight  
Logo Luminis Nederland B.V.
Logo Techtenna
Logo Priemo
Logo NPRM NV
Logo OPEN.satisfaction
Logo NEG-ITSolutions
Logo Login Consultants
Logo Giarte
Logo Tulinx
Logo Renewd
Logo Fullstaq B.V.
Logo Sortlist
Logo Data Matters BV
Logo XIXO
Logo NTT DATA
Logo Barracuda Networks
Logo NetApp
Logo Lightspeed
Logo RobotWise
Logo Ivanti
Logo NetApp
Logo WorldStream
Logo GrassGreener Europe
Logo WIBU-SYSTEMS
Logo Intel
Logo devolo
Logo Unisys
Logo Banking Circle
Tarieven
Publicatie eenmalig €49

Publicatiebundels
- 6 publicaties €199
- 12 publicaties €349
- Onbeperkt €499

Direct doen
- Persbericht aanleveren
- Publicatieabonnement
Contact
Persberichten.com
JMInternet
Kuyperstraat 48
7942 BR Meppel
Nederland
info@persberichten.com
KvK 54178096

Volg @ICTberichten
- Twitter

Zoek
- IT bedrijf
- IT PR-bureau
Over ons
Persberichten.com, hét platform voor IT persberichten

In de database
- 91760 persberichten
- 6031 bedrijfsprofielen
- 60 PR-bureauprofielen
- 10592 tags

Publicatiekenmerken
- Rijke tekstopmaak
- Responsieve weergave
- Met foto/illustratie/logo
- Met downloadbare bijlages
- Met bedrijfsprofiel
 
www.LVTPR.comwww.lubbersdejong.nlwww.marcommit.nlHerken zakelijke websitebezoekers