www.marcommit.nlHerken zakelijke websitebezoekerswww.lubbersdejong.nlwww.LVTPR.com
2521 volgen @ICTberichten
Deel dit nu
Datum: (167 dagen geleden)
Bedrijf:
PR: AxiCom

Plus500 ziet omzet en het aantal klanten stijgen in derde kwartaal 2020

Plus500, een toonaangevend technologieplatform voor de internationale handel in Contracts for Difference ('CFD's'), maakt de tussentijdse handelsresultaten bekend voor de drie maanden eindigend op 30 september 2020.

Financiële hoogtepunten (niet-geaudit):


Operationele hoogtepunten (niet-geaudit):


Belangrijkste resultaten:
  • Plus500 kende een aanzienlijke groei van de omzet en EBITDA ten opzichte van vorig jaar. De marktleidende technologie van Plus500 zorgt ervoor dat het bedrijf blijft profiteren van intensiever gebruik van het platform tijdens een ongekende marktvolatiliteit.
  • Op het gebied van de belangrijkste klantgerelateerde meetgegevens leverde Plus500 sterke prestaties. Dit komt enerzijds doordat Nieuwe en Actieve Klanten tegen een aantrekkelijk ARPU-niveau worden aangetrokken en anderzijds doordat de klantdeposito's op een aanzienlijk niveau blijven.
  • Het programma voor de terugkoop van aandelen wordt voortgezet. Zo zijn in het derde kwartaal van 2020 ongeveer één miljoen aandelen teruggekocht. Sinds 2017 heeft Plus500 meer dan tien miljoen aandelen teruggekocht, wat ongeveer 10% is van de huidige uitstaande aandelen van het bedrijf.
  • De Raad van Bestuur kijkt vol vertrouwen naar de vooruitzichten voor Plus500. De omzet en EBITDA van het bedrijf in boekjaar 2020 zullen naar verwachting in lijn zijn met de prognoses van de analisten[7].
Overzicht handelsactiviteiten Q3 2020
De omzet van de Groep steeg in Q3 2020 met 96% tot 216,4 miljoen dollar (Q3 2019: 110,6 miljoen dollar). Dit is te danken aan de ongekende marktomstandigheden die veel handelskansen bieden voor klanten. En aan de hoge kwaliteit, veerkracht en capaciteit van de Plus500-technologie waarmee het bijbehorende toegenomen gebruik van het platform kan worden beheerd.

De EBITDA van Plus500 is in Q3 2020 met 91% gestegen tot 134,2 miljoen dollar (Q3 2019: 70,1 miljoen dollar) met een EBITDA-marge van 62%.

De Klantinkomsten[8] stegen in het derde kwartaal met 124% tot 240,0 miljoen dollar (Q3 2019: 107,1 miljoen dollar). Hiermee worden de sterke onderliggende prestaties van het bedrijf benadrukt. De Handelsprestaties van Klanten[9] waren goed voor 23,6 miljoen dollar in het derde kwartaal van 2020 (Q3 2019: 3,5 miljoen dollar) en bleven op een relatief bescheiden niveau voor het huidige jaar.

Deze algemene prestatie werd bereikt met extreme maandelijkse handelsbewegingen binnen het kwartaal. Dit komt overeen met het niveau van de marktvolatiliteit in 2020 en de bijzondere handelsomstandigheden in het derde kwartaal van 2020.

Afgelopen kwartaal kende Plus500 het op één na hoogste kwartaalniveau van de Klantinkomsten in de geschiedenis van het bedrijf. Er was echter sprake van een daling ten opzichte van de recordniveaus die in het tweede kwartaal van 2020 werden bereikt. Deze geleidelijke daling ten opzichte van de piekniveaus heeft zich voortgezet in het vierde kwartaal van 2020.

Het bedrijf heeft in het derde kwartaal in totaal 46.238 nieuwe klanten aangetrokken, een stijging van 90% ten opzichte van de voorgaande periode (Q3 2019: 24.359). Dit is het gevolg van de voortdurende investeringen van Plus500 in zijn technologische marketingcapaciteiten. Hierdoor kan het bedrijf snel reageren op marktomstandigheden en kan het aanbod voor mobiele telefoons en tablets van Plus500 zich blijven ontwikkelen. Er was sprake van een sterke groei van het aantal nieuwe klanten in diverse belangrijke strategische gebieden.

Het aantal Actieve Klanten steeg in het kwartaal tot 197.976, een stijging van 78% ten opzichte van de voorgaande periode (Q3 2019: 110.939). Hiermee bleef het aantal Actieve Klanten in grote lijnen op het hoge niveau van de voorgaande kwartalen in 2020. De ARPU steeg met 10% tot 1.093 dollar in Q3 2020 (Q3 2019: 997 dollar).

Als gevolg daarvan en gezien de geleidelijke verschuiving van het klantenprofiel naar klanten met een hogere waarde, is de AUAC met 16% gestegen tot 1.066 dollar in Q3 2020 (Q3 2019: 921 dollar).

Het Klantverloop[10] steeg tot 43% in Q3 2020 (Q3 2019: 20%) vanwege het recordaantal Actieve Klanten dat het Plus500-platform in het tweede kwartaal van 2020 heeft gebruikt.

Klanten blijven vertrouwen houden in het Plus500-platform en -product. Verder boekt het bedrijf veel winst met zijn activiteiten om klanten aan te trekken en te behouden. Daardoor bleef het aantal stortingen van klanten hoog: 634,6 miljoen dollar in Q3 2020 (Q3 2019: 280,8 miljoen dollar) en ongeveer 2,3 miljard dollar voor het jaar tot nu toe (YTD 2019: 747,8 miljoen dollar).

De liquide middelen bedroegen op 30 september 2020 ongeveer 722,9 miljoen dollar (30 juni 2020: 587,8 miljoen dollar). Dit toont de aanhoudende sterke liquiditeitsgroei tijdens het kwartaal aan. Deze wordt gedeeltelijk afgezwakt vanwege de 18,1 miljoen dollar aan aandelen die in het kader van het huidige programma voor de terugkoop van aandelen zijn verworven, en de dividendbetaling van 40,6 miljoen dollar op 13 juli 2020.

Update over besparingen en terugbetalingen rond de accreditatie "Preferred Technological Enterprise"
In augustus 2020 kondigde Plus500 aan dat het door de Israeli Tax Authority en de Israeli Innovation Authority is erkend als 'Preferred Technological Enterprise'. Als gevolg hiervan is het tarief voor vennootschapsbelasting van Plus500 Ltd voor de boekjaren 2017, 2018 en 2019 verlaagd tot 12%. Verwacht werd dat er meer dan 100 miljoen dollar aan eerste terugbetalingen en besparingen zou ontstaan, inclusief een korting van ongeveer 47 miljoen dollar die in juli 2020 werd ontvangen.

De verwachte terugbetalingen en besparingen als gevolg van deze accreditatie zullen nu naar verwachting meer dan 150 miljoen dollar bedragen. Dit heeft betrekking op de hierboven genoemde boekjaren en het boekjaar voor 2020, tot 30 september 2020. Deze besparingen zullen worden verwerkt in de resultaten van Plus500 voor het boekjaar 2020 en in de loop van het boekjaar 2021. Bovendien, zoals reeds bekendgemaakt, zal het tarief van de vennootschapsbelasting voor de boekjaren 2020 en 2021 naar verwachting op 12% blijven, mits Plus500 blijft voldoen aan de statutaire uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D).

Terugkoop van aandelen
Na de aankondiging van een nieuw aandeleninkoopprogramma van 67,3m bij de resultaten van het bedrijf in het eerste halfjaar van 2020, kocht Plus500 in het afgelopen kwartaal 928.609 aandelen terug voor een totale waarde van 18,1 miljoen dollar.

Het aandeleninkoopprogramma wordt voortgezet in het vierde kwartaal van 2020. Plus500 heeft nu meer dan 10 miljoen aandelen verworven, wat overeenkomt met ongeveer 10% van de huidige aandelen van het bedrijf. Het aandeleninkoopprogramma is in 2017 van start gegaan.

Het behalen van deze belangrijke mijlpaal is een bevestiging van het vertrouwen van de Raad van Bestuur in het bedrijfsmodel en de toekomstperspectieven van Plus500. Het toont ook de gediversifieerde aanpak van de Raad van Bestuur met betrekking tot het rendement van het kapitaal om de aandeelhouders van Plus500 te belonen voor hun voortdurende steun.

Voorgestelde wijzigingen regelgeving Australië
Vorige week heeft de Australische Securities & Investment Commission ("ASIC"), zoals verwacht, de voorgestelde wijzigingen in de regelgeving voor de CFD-industrie in Australië toegelicht. Deze wijzigingen moeten vanaf 29 maart 2021 van kracht worden. Zoals eerder opgemerkt, steunt Plus500 deze veranderingen volledig omdat ze de standaarden in de sector verhogen, het handelslandschap van CFD's verbeteren en belangrijke extra bescherming bieden aan de consument. Het bedrijf opereert al in overeenstemming met de meeste wijzigingen in de regelgeving die door ASIC worden ingevoerd en zal zijn bedrijfsmodel te zijner tijd verder aanpassen als er aanvullende wijzigingen nodig zijn.

Zoals het bedrijf eerder heeft aangekondigd, zal de Raad van Bestuur de mogelijke gevolgen voor de komende jaren blijven evalueren. De verwachting is echter dat deze gevolgen al zijn verwerkt in de consensusprognoses van de analisten voor Plus500 voor boekjaar 2021[11].

Vooruitzichten
Hoewel de marktomstandigheden onzeker blijven, heeft de Raad van Bestuur nog steeds veel vertrouwen in de vooruitzichten voor het bedrijf. Plus500 blijft goed gepositioneerd voor de toekomst gezien zijn eigen handelsplatform, zijn flexibele en schaalbare bedrijfsmodel, zijn robuuste financiële positie en zijn staat van dienst ten opzichte van de belangrijkste resultaten.

De toekomstige ontwikkeling van het bedrijf zal voornamelijk organisch worden gerealiseerd met een focus op productuitbreidingen, technologische verbeteringen. Maar met name door de introductie van nieuwe productlijnen, en de verdere ontwikkeling van Plus500 in nieuwe en bestaande regio's. Het bedrijf zal ook proberen toegang te krijgen tot deze regio's via gerichte acquisities. 

Zoals de afgelopen vijf boekjaren hebben aangetoond, en met deze factoren in het achterhoofd, streeft Plus500 naar een duurzame omzetgroei en een consistent niveau van liquiditeitsgroei op de middellange tot lange termijn.

Op de korte termijn waren de Klantinkomsten in het derde kwartaal van 2020 op het op één na hoogste kwartaalniveau in de geschiedenis van Plus500, ondanks een daling ten opzichte van de recordniveaus van het tweede kwartaal van 2020. Deze geleidelijke daling ten opzichte van de recordniveaus heeft zich voortgezet in het vierde kwartaal van 2020. De Raad van Bestuur verwacht dat de omzet en de EBITDA van Plus500 voor het boekjaar 2020 in lijn zullen zijn met de huidige consensusprognoses van analisten[12].

David Zruia, Chief Executive Officer:
“Plus500 heeft in het derde kwartaal van 2020 uitstekende prestaties geleverd en bouwt voort op het positieve momentum van de eerste helft van het jaar. Deze prestatie wordt gedreven door de kwaliteit en de differentiatie van onze eigen technologie. Dit heeft ons bedrijf in staat gesteld om onze klanten consequent te ondersteunen in deze ongeëvenaarde marktomstandigheden.”

“Gezien de uitzonderlijke prestaties van Plus500 tot nu toe dit jaar en het feit dat de macro-economische en sectorspecifieke nieuwsstroom aanzienlijke handelsmogelijkheden voor onze klanten blijft bieden, kijken we vol vertrouwen naar de toekomst voor het bedrijf.”

[1] YTD – “Year to Date” verwijst naar de eerste negen maanden van het jaar, van 1 januari tot 30 september
[2] Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, oftewel de winst voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
[3] Nieuwe Klanten - Klanten die tijdens de verslagperiode voor de eerste keer geld op hun handeslrekening stortten
[4] Actieve Klanten - Klanten die tijdens de verslagperiode minimaal één handelstransactie uitvoerden met geld
[5] Average Revenue Per Active User, oftewel de gemiddelde omzet per actieve gebruiker
[6] Average User Acquisition Cost, oftewel de gemiddelde klantenwervingskosten per nieuwe gebruiker
[7] Consensusprognoses – Omzet van 829,2 miljoen dollar en EBITDA van 520,5 miljoen dollar voor boekjaar 2020. Meer details zijn beschikbaar op de Investor Relations-sectie van de website van Plus500
[8] Klantinkomsten - Opbrengsten uit klantenspreads en overnight-kosten
[9] Handelsprestaties van Klanten - Winst/verlies op handelsposities van klanten
[10] Klantverloop = [(Actieve Klanten (T) + Nieuwe  Klanten (T+1)) - Actieve Klanten (T+1)]/ Actieve Klanten (T)
[11] Consensusprognoses – Omzet van 429,8 miljoen dollar voor boekjaar 2021. Meer details zijn beschikbaar op de Investor Relations-sectie van de website van Plus500
[12] Consensusprognoses – Omzet van 829,2 miljoen dollar en EBITDA van 520,5 miljoen dollar voor boekjaar 2020. Meer details zijn beschikbaar op de Investor Relations-sectie van de website van Plus500

Over Plus500
Plus500 is de aanbieder van een online platform waarmee individuele beleggers op internationaal niveau kunnen handelen in contracts for difference (CFD’s). Dit is mogelijk voor meer dan 2.500 onderliggende financiële producten, waaronder aandelen, indexen, grondstoffen, opties, ETF’s, cryptografische en buitenlandse valuta, en in ruim 50 landen en in 32 talen. Het online handelsplatform is beschikbaar via een groot aantal besturingssystemen (iOS, Android en Windows Phone), tablet computers (iOS, Android en Surface) en web browsers.Plus500 is in het bezit van licenties voor de financiële handel in gereguleerde markten zoals het Verenigd Koninkrijk, Australië, Cyprus, Israël, Nieuw-Zeeland, Singapore, Zuid-Afrika en de Seychellen.

De zorg voor klanten staat centraal bij alles wat het bedrijf doet: zij kunnen niet meer geld verliezen dan zij inleggen. Plus500 biedt zijn klanten een gratis demo-account en gratis toegang tot geavanceerde tools voor risicobeheer die hen grip bieden op hun handelsposities en hun winsten beschermen en verliezen beperken. Plus500 maakt geen gebruik van ‘cold calling’ voor klantenwerving en biedt geen binaire opties aan. Plus500 is onder het symbool PLUS genoteerd aan de main market van de London Stock Exchange.  www.plus500.com

De informatie in deze bekendmaking wordt door het Bedrijf aangemerkt als insider-informatie in de zin van de Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik (“MAR”). Met de publicatie van deze bekendmaking via de Regulatory Information Service (“RIS”) wordt deze insider-informatie van nu af aan beschouwd als deel uitmakend van het publieke domein.

Toekomstgerichte verklaringen 
Deze bekendmaking bevat uitspraken die toekomstgerichte uitspraken zijn of kunnen zijn. Alle verklaringen, met uitzondering van verklaringen over historische feiten die in deze aankondiging zijn opgenomen, kunnen toekomstgerichte uitspraken zijn, inclusief uitspraken die betrekking hebben op de toekomstperspectieven, ontwikkelingen en strategieën van de onderneming.

De vennootschap aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de informatie die door de pers of andere media wordt gemeld, noch voor de redelijkheid of adequaatheid van prognoses, standpunten of meningen die door de pers of andere media met betrekking tot de Groep worden geuit. Het Bedrijf doet geen uitspraken over de geschiktheid, nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van dergelijke informatie of publicatie.

Toekomstgerichte verklaringen worden geïdentificeerd door het gebruik van termen en uitdrukkingen zoals "geloven", "doelstellingen", "verwachten", "doel", "anticiperen", "projecten", "zouden", "kunnen", "voorzien", "schatten", "voornemen", "kunnen", "plannen", "zullen" of het negatieve van deze, variaties of vergelijkbare uitdrukkingen, met inbegrip van verwijzingen naar veronderstellingen. De toekomstgerichte uitspraken in deze aankondiging zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico's en onzekerheden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, prestaties en verwezenlijkingen wezenlijk verschillen van de resultaten, prestaties of verwezenlijkingen die door dergelijke toekomstgerichte uitspraken worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die welke door dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd, omvatten, maar zijn niet beperkt tot, die welke in de risicofactoren worden beschreven. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op talrijke veronderstellingen met betrekking tot de huidige en toekomstige bedrijfsstrategieën van dergelijke entiteit en de omgeving waarin elk van hen in de toekomst zal werken. Alle daaropvolgende mondelinge of schriftelijke toekomstgerichte verklaringen die worden toegeschreven aan de Vennootschap of aan personen die in haar naam handelen, worden uitdrukkelijk in hun geheel gekwalificeerd door de bovenstaande waarschuwingsverklaring.

Elke toekomstgerichte verklaring geldt alleen op de datum van deze aankondiging. Behalve zoals vereist door de wet, wettelijke vereisten, de Listing Rules en de Disclosure Guidance and Transparency Rules, heeft noch de Vennootschap, noch enige andere partij de intentie om deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of op een andere manier.
Laatste van Plus500  
Plus500 tekent voor nieuw seizoen als hoofdsponsor van Atlético Madrid

Plus500 ziet omzet en het aantal klanten stijgen in derde kwartaal 2020

Plus500 introduceert nieuwe functie voor multiple charts
Geplaatst:
Verstreken tijd: 167 dagen
Plus500 contact  

Logo Plus500

Plus500 sociaal  


Plus500 tweets  

Marcommit is hét full service B2B marketing bureau van Nederland! Wij helpen jouw bedrijf met offline en online marketing campagnes die écht werken. Herken zakelijke websitebezoekers
 Spotlight  
Logo Luminis Nederland B.V.
Logo Xperit Solutions B.V.
Logo Priemo
Logo Alcadis
Logo Bergler ICT
Logo Intus Workforce Solutions BV
Logo NEXXT
Logo Stichting Brabant Onderneemt
Logo i4 Managed IT Services
Logo Cryptokopen.nl
Logo CBMK
Logo TPEX International
Logo Reflex Online BV
Logo Blue Dragon
Logo Tankpas-Aanvragen.nl
Logo Medius
Logo Xperit Solutions B.V.
Logo MCS B.V.
Logo Medius
Logo PQR
Logo Humanwave B.V.
Logo Techone B.V.
Logo Xperit Solutions B.V.
Logo Medius
Logo Xperit Solutions B.V.
Logo PlanMen
Logo Northwave
Logo PQR
Logo NorthC Datacenters
Logo XpertHR
Logo Zyxel
Logo Shypple
Logo Schneider Electric
Logo Protime BV
Logo Pegasystems
Logo Thales
Logo Greenhouse Datacenters
Logo Unit4
Logo Extreme Networks
Logo ISBW
Logo Businesspark Nieuw-Vennep Zuid
Logo Citrix
Tarieven
Publicatie eenmalig €49

Publicatiebundels
- 6 publicaties €199
- 12 publicaties €349
- Onbeperkt €499

Direct doen
- Persbericht aanleveren
- Publicatieabonnement
Contact
Persberichten.com
JMInternet
Kuyperstraat 48
7942 BR Meppel
Nederland
info@persberichten.com
KvK 54178096

Volg @ICTberichten
- Twitter

Zoek
- IT bedrijf
- IT PR-bureau
Over ons
Persberichten.com, hét platform voor IT persberichten

In de database
- 90835 persberichten
- 5950 bedrijfsprofielen
- 60 PR-bureauprofielen
- 10089 tags

Publicatiekenmerken
- Rijke tekstopmaak
- Responsieve weergave
- Met foto/illustratie/logo
- Met downloadbare bijlages
- Met bedrijfsprofiel
 
www.marcommit.nlHerken zakelijke websitebezoekerswww.lubbersdejong.nlwww.LVTPR.com