Datum: (3132 dagen oud)
Bedrijf:
PR: Lubbers De Jong

Deponeren van jaarrekening voor MKB-ers drastisch vereenvoudigd

Elektronisch aanleveren van jaarrekeningen snel en veilig door online samenwerking Twinfield en CreAimTwinfield International , marktleider in online administraties, is een samenwerking aangegaan met CreAim, een leverancier van online oplossingen voor de accountant. Door het koppelen van beide online applicaties wordt het deponeren van de jaarcijfers voor MKB-ers én accountants aanzienlijk vereenvoudigd. Het deponeren van de jaarcijfers verloopt geheel elektronisch. Financiele gegevens worden vanuit Twinfield’s Online Boekhouden direct via de online Digital Services van CreAim aangeleverd bij de belastingdienst en banken en/of gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Vanaf april 2010 is het mogelijk de cijfers elektronisch aan te leveren. Dit levert het bedrijfsleven, accountantskantoren, banken en overheid een enorme besparing op in tijd en kosten.

‘Uit onderzoek dat Graydon begin dit jaar publiceerde is gebleken dat bijna 68% van de Nederlandse ondernemingen haar jaarrekening te laat deponeert en ruim 13% zelfs helemaal niet*. Naast het feit dat iedere onderneming hiertoe verplicht is, kan het bedrijven problemen opleveren bij het verkrijgen van een financiering’, aldus Andre Kwakernaat, directeur en mede-oprichter van Twinfield. De oplossing van Twinfield en CreAim is gebaseerd op XBRL, een internationale standaard voor het uitwisselen van financiele informatie. ‘Het electronisch aanleveren van de jaarcijfers levert naast een aanzienlijke tijdsbesparing nog meer voordelen op,’ zegt Frank Jonker RA, directeur van CreAim. ‘Bedrijven weten direct wat het belastingaanslagbedrag is en hoeven daar niet meer maanden op te wachten. Daarnaast verlangt de belastingdienst slechts 25% aan informatie in vergelijking met de bestaande papieren aanslag. Ook de banken wensen vanaf het jaar 2010 de cijfers elektronisch te ontvangen’

*Dit onderzoek is beschikbaar op de website van Graydon/perscentrum: www.graydon.nl

Over Twinfield International N.V.
Twinfield International N.V. is dé marktleider op het gebied van online boekhouden. In 10 jaar zijn er inmiddels meer dan 40.000 Twinfield gebruikers die in totaal 60.000 boekhoudingen voeren verspreidt over 22 landen. Twinfield online boekhouden wordt geleverd als een Software as a Service, ook wel SaaS genoemd. Voor een vast laag abonnementsbedrag per maand wordt een boekhouding volledig online gevoerd. Samenwerking met een administratie- of accountantskantoor geschiedt hiermee efficiënt en volledig online.

Over CreAim B.V.
CreAim heeft geavanceerde internetportalen ontwikkeld waarbij het mogelijk is in het formaat Standard Business Reporting (XBRL) jaarrekeningen, aangiftes en kredietinformatie te produceren en vervolgens met een digitale handtekening van de ondernemer aan te leveren bij de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst, CBS en de Nederlandse banken. CreAim Autorisatie Services registreert machtigingen en goedkeuringen van bevoegde ondernemers. CreAim ontwikkelt al internetapplicaties voor accountants sinds 2000 en heeft daardoor een schat aan ervaring opgebouwd. De allergrootste maar ook middelgrote en kleine kantoren alsmede salarisverwerkers maken gebruik van de diensten van CreAim.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
Zeekhoe Communicatie
Karianne Hoekstra
T. 023-555 34 33
M. 06-460 80 656
E. karianne@zeekhoe.nl