Datum: (3598 dagen oud)
Bedrijf:

Bootveiling dienst voor Gemeente Amsterdam nu ook voor particulierenAmsterdam, maandag 18 augustus 2008

Online executieveiling voor Dienst Binnenwaterbeheer Gemeente Amsterdam
Op dit moment veilt Bootveiling voor Binnenwaterbeheer Amsterdam grachtenboten die op last van de gemeente zijn weggesleept door het ontbreken van een geldig en zichtbaar vignet waaruit blijkt dat het binnenhavengeld betaald is. Aangezien de weggesleepte boten niet binnen de gestelde bewaartermijn zijn opgehaald, de sleepkosten en het liggeld voor de bewaarhaven niet zijn voldaan worden deze boten openbaar verkocht. Het gaat hierbij om zeil- en motorboten.

Kijkdag en einde veiling
Op zaterdag 23 augustus 2008 organiseert Bootveiling van 9:00 tot 12:00 uur een kijkdag voor deze boten. De boten zijn te bezichtigen in de bewaarhaven van de gemeente Amsterdam (t/o Danzigerkade 9, (steiger 18), Amsterdam). De online executieveiling loopt af op maandag 25 augustus 2008 om 12:00 uur precies (www.Bootveiling.com).

Bootveiling voor particulieren
Ook particuliere bootbezitters kunnen vanaf nu een boot online laten veilen. Bootveiling organiseert een taxatie, kijkdag, online veiling en ophaaldag. Bootveiling veilt elke boot binnen vijf weken.

De boten worden vóór de koop getaxeerd door een HISWA taxateur zodat de optische technische staat en (executie)waarde tijdens de online veiling is te lezen in een taxatierapport. Op deze manier weet je waar je op biedt en wat er redelijkerwijs geboden zou moeten worden. De gemiddelde opbrengsten die bij de veilingen worden gerealiseerd rechtvaardigen de stelling dat deze steeds vaker hoger zijn dan in de onderhandse markt.

Reguliere bootverkoop versus Bootveiling
In het reguliere verkoopproces worden boten particulier verkocht aan de hand van een vraagprijs die gedurende de verkoopperiode zal zakken. De waardebepaling, bij de totstandkoming van de vraagprijs, is veelal subjectief. In de particuliere markt worden boten niet getaxeerd te koop aangeboden. De verkoopperiode bedraagt daarnaast naar schatting gemiddeld enkele maanden tot een jaar.

Bootveiling draait het reguliere verkoopproces volledig om. Alle boten zijn vóór aanvang van de online veiling getaxeerd door een HISWA taxateur. De taxateur legt de optische technische staat, executie- en marktwaarde vast in een uitgebreid taxatierapport. Bij Bootveiling is de startprijs de executiewaarde in plaats van de vraagprijs. Door de veilingtermijn van vijf weken is het verkoopmoment vastgelegd. Alleen de hoogte van de koopprijs moet nog middels het veilingsysteem van opbod, bij het sluiten van de veiling, tot stand komen.

Waarom bootveilingen voor particulieren?
Het Bootveiling platform voor particulieren is speciaal gecreëerd om elke boot, in geval van bijvoorbeeld een boedelscheiding, erfenis of geldbehoefte, op een realistische wijze binnen een zeer korte tijd om te zetten in geld.