TAG ARCHIEF VOOR: COLLEGE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (CBP)

Utrecht, november 2015 - Qfast heeft samen met Digital Investigation een datalek dienst ontwikkeld voor kleine zorgaanbieders zoals huisartsen fysiotherapeuten en..
Logo Qfast

Nieuwegein 13 oktober 2015 – Veel organisaties hebben geen goed beeld van wat allemaal nodig is om te voldoen aan de eisen die de nieuwe Wet Meldplicht Datalekken..
Logo Fastbyte ICT-Solutions

Het belang van data in onze economie wordt steeds groter. Duidelijke regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn dan ook essentieel voor het Nederlandse..
Logo Nederland ICT