Stratix is specialist in communicatie-infrastructuren. Wij richten ons op sectoren waar IT-netwerken een voorname rol spelen: telecommunicatie en media, maar ook energie, wetenschappelijk onderzoek en betalingsverkeer. We bieden daarbij meer dan advies alleen en ontwikkelen zelf projecten. Waar mogelijk nemen we daarin deel, tezamen met onze opdrachtgevers.

Als consultant behandelen we alle soorten vragen die zich binnen deze sectoren voordoen. Opdrachtgevers helpen we met plannen voor nieuwe business en marktbenadering. We maken netwerkontwerpen en assisteren bij de aanbesteding daarvan, doen beleidsstudies voor overheden en beoordelen investeringsvoorstellen op haalbaarheid. Op projectbasis werken we in geheel Europa, in het Midden-Oosten en incidenteel daarbuiten.

Door de focus op netwerksectoren zijn technologische ontwikkelingen in onze opdrachten altijd een belangrijke factor. Of het nu gaat om een FttH roll-outplan, een studie van de Europese overheid over spectrumbeleid, een onderzoek naar de effectiviteit van het telecom-toezicht, of een zaak voor de rechter over toegangstarieven, zonder inzicht in de techniek is een goed antwoord niet te geven. Wensdenken is in kapitaalintensieve sectoren daarenboven een groot risico. In strategie-opdrachten en toekomstonderzoek werken we daarom in navolging van Shell al tientallen jaren met scenario’s.


T : +31 35 622 2020
E : office@stratix.nl
W : 

Stratix op: twitter | linkedin

Laatste persberichten

Er zijn nog geen persberichten geplaatst.

Bedrijfslocatie + routeplanner