ECP is het platform waar overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties kennis uitwisselen en samenwerken om de ontwikkeling van de Nederlandse informatiesamenleving te bevorderen. Diverse projecten, onderzoeken en debatten verbinden partijen en zetten de maatschappelijke betekenis van ICT op de agenda van politiek, overheid en bedrijfsleven. Zo realiseert het platform doorbraken en creƫert het de juiste randvoorwaarden waardoor kansen kunnen worden benut en bedreigingen worden weggenomen.

T : (+31) 70 41 90 309
E : info@ecp.nl
W : 

ECP, Platform voor de Informatiesamenleving op: twitter | linkedin

Laatste persberichten
Bedrijfslocatie + routeplanner