Relined is de onafhankelijke exploitant van onbenutte Dark Fiber capaciteit in bestaande publieke en private glasvezelnetwerken. Met een landelijk dekkend en fijnmazig Dark Fiber netwerk door heel Nederland. Mede doordat veel partijen in Nederland een eigen glasvezelnetwerk hebben aangelegd, heeft Nederland een uitstekende landelijke en fijnmazige glasvezelinfrastructuur. Relined houdt zich enkel bezig met de verhuur van Dark Fiber (onbelichte glasvezel) verbindingen om de onbenutte capaciteit (van derden) ter beschikking te stellen aan de markt.

T : +31 (0)347 358 010
F : +31 (0)347 355 541
E : info@relined.nl
W : 
        nieuwsbrief

Relined Fiber Network op: twitter | linkedin | google+

Laatste persberichten


Bedrijfslocatie + routeplanner