Datum: (3432 dagen oud)
Bedrijf:

Rood Testhouse International N.V. (RoodMicrotec) versterkt strategische alliantie met Millennium MicrotechZwolle, 01 december 2008

Om de veelbelovende strategische alliantie met Millennium Microtech te versterken en supply chain management verder vorm te geven heeft RoodMicrotec het voornemen de heer Vic Tee te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen.

Vic Tee (1943, Engelse nationaliteit) is thans president en CEO van Millennium Microtech Group Thailand, waarmee
RoodMicrotec in 2007 een strategische alliantie heeft getekend voor het leveren van integrale oplossingen voor
semiconductor test en back-end services (assemblage). Millennium Microtech is een hoog technologisch gekwalificeerde onderneming, gecertificeerd volgens de strenge norm ISO/TS 16949 die geldt voor toeleveranciers van de automobielindustrie.

De strategische alliantie biedt in het bijzonder Europese fabless semiconductor companies een ‘one stop shopping’ service voor de gehele back-end supply chain. De samenwerking begint reeds zijn vruchten af te werpen en naar verwachting zal de sector supply chain management in 2009 de sterkst groeiende zijn.

Vic Tee is eveneens CEO van FlipChip Millennium Shanghai (FCMS). Hij heeft een zeer ruime internationale ervaring in de semiconductor industrie en bekleedde eerder diverse senior management posities bij onder andere The Philips Group of Companies Thailand, Philips Semiconductor Japan, Siliconix en Philips Components (UK).

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen heten Vic Tee van harte welkom, mede gezien zijn aanzienlijke ervaring in de semiconductor industrie. Het voorstel tot benoeming tot commissaris zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de eerstvolgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 26 maart 2009.

Over Millennium Microtech
Millennium Microtech (www.m-microtech.com) exploiteert momenteel twee high- volume semiconductor assemblage- en testfabrieken van wereldklasse in China en Zuidoost-Azië. Deze fabrieken bevinden zich onder de meest concurrerende centra ter wereld in termen van kosten. MMT exploiteert een IC verpakkings- en testfabriek in de buurt van Bangkok met in totaal 20.000 m2 fabrieksruimte. Het productievloeroppervlak is ca. 14.000 m2. MMT beschikt tevens over certificeringen op
militair- en ruimtevaartgebied. MMS exploiteert een IC verpakkings- en testfabriek gevestigd in Hi-Tech Park, Shanghai. De totale fabrieksruimte is 12.000 m2, met een productievloeroppervlak van 8.400 m2.

Het 4-uur gesprek
De heer Cees Links, directeur van de fabless design company Greenpeak Technologies te Utrecht, is op 16 december gastspreker tijdens het zgn. 4-uur gesprek van RoodMicrotec in het Okura hotel te Amsterdam. De bijeenkomst vangt aan om 4.00 uur n.m. GreenPeak Technologies ontwikkelt en brengt communicatie controller chips op de markt voor sense en control networking met sterke nadruk op onderhoudsvrije, draadloze en energiezuinige netwerken. Verder zal Philip Nijenhuis een toelichting geven op de actuele marktkansen voor RoodMicrotec.

De voertaal tijdens dit 4-uurgesprek is Nederlands.

Indien u belangstelling heeft de bijeenkomst bij te wonen kunt u dit per e-mail doorgeven aan mkort@kort-ir.com.

RoodMicrotec’s activiteiten
Met bijna 40 jaar ervaring in value-added dienstverlening heeft RoodMicrotec een sterke positie opgebouwd in Europa in de sectoren micro-electronica en opto- electronica. Haar diensten omvatten onder andere failure & technology analysis, qualification & burn-in, test- & product engineering, production test – device programming – end-of-line service, reliability engineering – ESD/ESDFOS evaluatie & training en supply chain management. Deze diensten voldoen aan de kwaliteitseisen
van de auto-, aerospace-, telecommunicatie-, medische, automatiserings- en industrie-electronicasectoren. RoodMicrotec heeft vestigingen in Duitsland (Dresden, Nördlingen, Stuttgart) en in Nederland (Zwolle).

Voor nadere informatie:

Philip Nijenhuis, CEO

Correspondentieadres:

Telefoon: +31 38 4215216
Fax: +31 38 4216410

Rood Testhouse International N.V., Postbus 1042, 8001 BA Zwolle
E-mail: info@roodtechnology.com Web-site: www.roodmicrotec.com